Redukcja zatrudnienia w dobie COVID-19 – praktycznie o zwolnieniach grupowych

Lokalizacja:

online

Kiedy:

25 listopada 2020, godz. 11.00

Rejestracja na to wydarzenie została zakończona.


Nierówna walka pracodawców z pandemią COVID-19 ciągle trwa. Przepisy Tarczy Antykryzysowej przewidują rozwiązania służące ochronie miejsc pracy (w granicach właściwości samego tylko Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, wsparcie przyznane pracodawcom przekracza już 1,3 mld zł), ale okresy pobierania dofinansowania są limitowane, a pracodawcy prędzej czy później mogą znaleźć się w obliczu konieczności poszukiwania oszczędności także w zakresie HR. W ostatnich miesiącach już ok. 40% miejsc pracy zlikwidowano w związku z pandemią. Co powinien uczynić pracodawca, którego sytuacja – czy to ekonomiczna, czy organizacyjna, czy też spowodowana innymi czynnikami losowymi (które przecież mogą wystąpić niezależnie od pandemii) – doprowadziła do konieczności redukcji zatrudnienia?

Procedura zwolnień grupowych zobowiązuje do podjęcia kompleksowych działań ukierunkowanych na rozwiązanie stosunków pracy w taki sposób, aby były one jak najmniej dotkliwe dla pracowników. W praktyce oznacza to, że pracodawca zdecydowany na rozstanie się z określoną liczbą pracowników, z prawnego punktu widzenia musi spełnić szczególne wymogi, aby uniknąć ryzyka ewentualnego kwestionowania dokonanych zwolnień – i mowa tu nie tylko o wymogach przewidzianych w tzw. ustawie o zwolnieniach grupowych.

Podczas webinarium, które odbędzie się w środę, 25 listopada 2020 r. w godz. 11:00-12:30, dowiedzą się Państwo, jak prawidłowo wdrożyć oraz przeprowadzić procedurę zwolnień grupowych, aby z jednej strony – spełnić wszelkie przewidziane prawem obowiązki, a z drugiej – w optymalny sposób uwzględnić uzasadnione interesy pracowników.

Podczas webinarium odpowiemy m.in. na następujące pytania:

 • Jakie dokumenty należy przygotować w toku procedury zwolnień grupowych?
 • Jak przeprowadzić konsultacje ze stroną pracowniczą?
 • Kogo i kiedy należy poinformować o zamiarze przeprowadzenia zwolnień?
 • Z czym wiąże się obowiązek zapłaty odpraw?
 • Jaki wpływ na procedurę zwolnień grupowych ma pandemia COVID-19?
 • Jak przeanalizować koszty przed podjęciem decyzji o zwolnieniach grupowych?

Tematyka spotkania będzie interesująca zarówno dla członków zarządu, dyrektorów ds. HR lub finansowych, jak i dla innych osób odpowiedzialnych za kadry i płace, które rozważają lub przygotowują się do redukcji zatrudnienia.


Uczestnictwo w webinarium jest bezpłatne. Liczba miejsc ograniczona.

Warunkiem dołączenia do powyższego webinarium jest wypełnienie formularza rejestracyjnego.

Warunkiem otrzymania prezentacji ze spotkania jest uczestnictwo w webinarze.

Przed webinarium otrzymają Państwo mailowo *link niezbędny do prawidłowego dołączenia do wydarzenia.

*Uwaga: po weryfikacji zgłoszeń, link zostanie do Państwa przesłany w dzień poprzedzający webinar. Jeśli nie będzie znajdował się w Państwa skrzynce odbiorczej prosimy o:

 1. Sprawdzenie folderu SPAM w skrzynce mailowej
 2. Skontaktowanie się z osobą kontaktową podaną na dole strony

Warunki techniczne konieczne do dołączenia do webinaru:

 1. Podłączenie do sieci internetowej w dowolnej technologii – najlepiej jednak przez stałe łącze;
 2. Dostęp do Internetu o dobrej przepustowości – minimum 1Mbit/s. Można to sprawdzić na stronie www.speedtest.net;
 3. Zalecamy korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarki Chrome, Safari, Firefox, Opera lub Edge;
 4. Posiadanie głośnika lub słuchawek.

Prelegenci

Jakub Ziółek

partner zarządzający w CRIDO Legal

Edyta Defańska-Czujko

counsel w CRIDO Legal

Subskrybuj blogi