Krajowy Plan Odbudowy​ | Działanie A1.2.1.

Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności.

Na czym może polegać inwestycja?

Pomoc ma być przeznaczona na inwestycje w infrastrukturę przedsiębiorstw sektora MŚP w celu unowocześnienia lub zmiany profilu dotychczasowej działalności. Dodatkowo możliwe będzie dofinansowanie:

Branża HoReCa jest szczególnie wrażliwa na kryzysy rynkowe, co potwierdziła pandemia COVID-19. Wsparcie ma na celu uodpornienie małych i średnich przedsiębiorstw, które zanotowały istotne spadki przychodów w 2020 i/lub 2021 roku

Jakie koszty będzie można dofinansować?​

Oferowane będzie dofinansowanie na poziomie 90% na takie koszty jak m.in.:​

 • zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do wprowadzenia na rynek nowych produktów lub usług
 • roboty budowlane, w tym budowa nowych linii produkcyjnych
 • inwestycje związane z zieloną transformacją, w szczególności zachęcające do zapobiegania powstawaniu odpadów np. recykling, a także wdrażanie rozwiązań z zakresu energii odnawialnej​​
 • działania związane z wykorzystaniem technologii cyfrowych w związku z koniecznością dokonania zmian procesów, sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa, lub wzmocnienia odporności na wypadek kolejnych kryzysów 
 • koszty szkoleń pracowniczych
 • zlecenia usług dodatkowych 

Prześlij zapytanie

Dziękujemy za wypełnienie formularza

Podczas przesyłania formularza wystąpił błąd. Prosimy spróbować ponownie.

Prowadzę działalność w branży HoReCa (hotelarstwo, gastronomia, turystka, rekreacja, kultura etc.)
Zatrudniam mniej niż 250 osób
Odnotowałem stratę/mniejsze obroty w 2020 lub 2021 roku z powodu Covid-19
Planuję inwestycję w celu unowocześnienia lub zmiany profilu dotychczasowej działalności

Na jakie projekty można uzyskać wsparcie?

Inwestycje w dywersyfikację działalności dla przedsiębiorców z branży:​

 • hotelarskiej
 • gastronomicznej
 • turystycznej
 • rekreacji i kultury

Kto może ubiegać się o wsparcie? Mikro, mali i średni przedsiębiorcy, którzy zanotowali min. 30-procentowy spadek obrotów w 2020 i/lub 2021 roku w stosunku do roku poprzedzającego

Budżet: 1,26 mld PLN

​Termin naboru: 6 maja 2024

Okres realizacji projektu: Maksymalnie 12 miesięcy, zakończenie do 31.01.2026

Maksymalna wartość dofinansowania: 540 000 PLN

Poziom dofinansowania: 90%

Jak możemy pomóc?

 • analiza kwalifikowalności wnioskodawcy i projektu
 • modelowanie Projektu w celu zwiększenia szans na sukces 
 • przygotowanie pełnej dokumentacji aplikacyjnej wraz z załącznikami 
 • asysta w procesie oceny wniosku i podpisywania umowy o dofinansowanie

Dziękujemy

Wiadomość została wysłana.

Potrzebujesz pomocy w pozyskaniu dofinansowania? Napisz do nas

Subskrybuj blogi