O nas

Wspieramy i rozumiemy potrzeby podmiotów zaangażowanych w międzynarodowy łańcuch dostaw importerów, eksporterów, posiadaczy pozwoleń celnych, a także ich kluczowych usługodawców agencji celnych, przewoźników.

Specjalizujemy się w doradztwie z zakresu prawa celnego, podatków towarowych oraz innych regulacji związanych z międzynarodowym obrotem towarów. Naszą wiedzę oraz doświadczenie wykorzystujemy do minimalizowania wyzwań i trudności, przed którymi stają nasi klienci, a także do wsparcia przedsiębiorców zarówno w zakresie bieżących obowiązków celnych, jak i wdrażania indywidualnie dostosowanych do ich potrzeb, innowacyjnych rozwiązań i optymalizacji, które wpisane są w DNA prawa celnego.

Doradztwo w obszarze ceł łączymy z doświadczeniem w doradztwie z zakresu VAT i akcyzy.

W czym możemy pomóc?

Celne początki – planowanie międzynarodowego łańcucha dostaw

Odprawa celna w ramach importu lub eksportu to tylko punkt na mapie łańcuchów dostaw, które realizują się poprzez poszczególne dostawy i transporty. Niemniej, w pojedynczej odprawie celnej widoczne są skutki planowania łańcucha dostaw z uwzględnieniem regulacji celnych, VAT i akcyzowych lub bez uwzględnienia pojedynczych elementów tej nieodłącznej sekwencji.

>>Czytaj więcej

Maksymalne wykorzystanie możliwości celnych

Złożoność procesów celnych wymusza na przedsiębiorcach poszukiwanie nowych rozwiązań w celu ułatwienia rozliczeń transakcji międzynarodowych. Doradzamy klientom we wszystkich kwestiach związanych zarówno z uzyskaniem pozwoleń na uszlachetnianie czynne i bierne, pozwoleń AEO czy pozwoleń na skorzystanie z procedury końcowego przeznaczenia, jak i utrzymaniem tych pozwoleń.

>>Czytaj więcej

Porządki celne

Zarządzanie procesami handlowymi i logistycznymi w organizacji zaangażowanej w międzynarodowy łańcuch dostaw związane jest z nadzorem nad przestrzeganiem regulacji celnych. Przegląd procedur i zgodności działania z poszczególnymi wymogami stawianymi przez prawo celne pozwoli zarządzić ryzykiem w tym obszarze i proaktywnie zidentyfikować ryzyka i możliwości, które wynikają z prawa celnego.

Przegląd celny pozwoli na uporządkowanie wiedzy o własnych procesach celnych, natomiast szkolenie pozwoli usystematyzować i zaktualizować stan wiedzy pracowników o przepisach celnych.

>>Czytaj więcej

Twój doradca celny – bieżące doradztwo

Internacjonalizacja, wykorzystywanie ceł w polityce międzynarodowej, zmiany w strukturze członkowskiej UE, zakłócenia w łańcuchach dostaw – te zagadnienia powodują, że regulacje celne stają się nieodłącznym elementem zainteresowania przedsiębiorców. Bieżący kontakt z doradcą usprawnia bieżącą pracę i zdecydowanie zmniejsza ryzyko błędnej interpretacji i zastosowania przepisów celnych i podatkowych.

>>Czytaj więcej

Spory celne

Kontrole, postępowania na wniosek i te inicjowane z urzędu są nieodłącznym elementem codzienności podmiotów, których działalność związana jest z międzynarodowym obrotem towarowym. Międzynarodowa struktura i złożoność przepisów celnych powodują, że spory z organami skarbowymi na polu regulacji celnych są szczególnie wymagające, zarówno na etapie przed organami, jak i przed sądami (administracyjnymi oraz przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej). Kompleksowe wsparcie doradcy podatkowego w takich okolicznościach jest często niezbędne.

>>Czytaj więcej

Dziękujemy

Wiadomość została wysłana.

Napisz do nas

Dzieje się teraz w biznesie

Więcej artykułów

Subskrybuj blogi