W czym możemy pomóc?

Twój doradca akcyzowy – bieżące doradztwo

Co oferujemy?

 • Bieżące i kompleksowe doradztwo w zakresie podatku akcyzowego
 • Wsparcie w klasyfikacji towarów na potrzeby podatku akcyzowego
 • Przygotowanie wniosku o wydanie Wiążącej Informacji Akcyzowej (WIA)
 • Przygotowanie wniosku o wydanie indywidualnych interpretacji podatkowych w zakresie podatku akcyzowego
 • Wsparcie w procesie uzyskiwania znaków akcyzy (banderol)
 • Pomoc przy rejestracji Klienta w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych
 • Pomoc w obsłudze systemu PUESC
 • Przygotowywanie deklaracji podatkowych
 • Występowanie o zwrot akcyzy
 • Wsparcie w procesie składania zabezpieczenia akcyzowego

Akcyzowe porządki

Co oferujemy?

 • Kompleksowe przeglądy akcyzowe, których celem jest zidentyfikowanie ryzyka związanego z rozliczaniem akcyzy, jak również możliwych do wdrożenia ułatwień w jej rozliczaniu
 • Weryfikację istniejących procedur wewnętrznych związanych z opodatkowaniem akcyzą
 • Kompleksowe przygotowanie wewnętrznych procedur akcyzowych
 • Weryfikację już istniejących procesów
 • Wsparcie w opracowywaniu i wdrożeniu ewidencji akcyzowych

Akcyzowe możliwości

Co oferujemy?

 • Analizę spełnienia kryteriów do zastosowania zwolnień akcyzowych
 • Wsparcie w uzyskaniu potwierdzenia możliwości skorzystania ze zwolnienia w konkretnym stanie faktycznym
 • Wsparcie w zakresie uzyskania zezwoleń akcyzowych, w tym:
  • na prowadzenie składu podatkowego
  • na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca
  • na wysyłanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany wysyłający

Spory akcyzowe

Co oferujemy?

 • Wsparcie i reprezentację w trakcie kontroli oraz postępowań związanych z realizacją obowiązków akcyzowych przed organami i sądami administracyjnymi, a także przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej
 • Bieżący kontakt z organami prowadzącymi postępowanie
 • Kompleksowe przygotowanie pism w toku postępowania, w szczególności formułowanie odpowiednich wniosków, wnoszenie odwołań, zażaleń i skarg

MDR a akcyza

Co oferujemy?

 • Analizę w celu identyfikacji obowiązków MDR związanych z opodatkowaniem akcyzą
 • Wsparcie w stworzeniu wewnętrznych procedur umożliwiających identyfikację schematów podatkowych oraz obowiązków w zakresie MDR
 • Przeprowadzenie szkoleń wewnętrznych z zakresu raportowania schematów podatkowych dla branż akcyzowych

Track & Trace

Co oferujemy?

 • Kompleksowe wsparcie w zakresie rozpoznania i wdrożenia obowiązków związanych z wdrożeniem Track&Trace
 • Wsparcie w trakcie rejestracji podmiotu
 • Przygotowanie wewnętrznych procedur Track&Trace
 • Wsparcie w kontakcie z organami odpowiedzialnymi za system

Zastrzyk wiedzy

Co oferujemy?

 • Indywidualne warsztaty dla określonej grupy pracowników, zarówno w formie on-line, jak i stacjonarnie w obszarze akcyzy z opcją dołączenia modułów szkoleniowych z zakresu innych podatków i regulacji sektorowych
 • Wsparcie w przygotowaniu szkoleń wewnętrznych
 • Szkolenia (opcjonalnie) poprzedzone audytem wybranych obszarów z zakresu działalności Spółki opodatkowanej akcyzą

Dziękujemy

Wiadomość została wysłana.

Skontaktuj się z nami

Dzieje się teraz w biznesie

Więcej artykułów

Subskrybuj blogi