Compass-WHT

Minimalizacja ryzyka w obszarze podatku u źródła

Rok 2019 przyniósł podatnikom nowe regulacje w zakresie podatku u źródła (WHT). Do najważniejszych zmian należą:

Mimo iż stosowanie nowych przepisów zostało w części odroczone do 1 stycznia 2020 r. już dziś płatnicy muszą analizować możliwość zastosowania preferencji w WHT z zachowaniem należytej staranności. W efekcie zarządzanie obszarem WHT, w tym w szczególności w zakresie należytej staranności, bez wsparcia narzędziowego może być trudne i obarczone większym ryzykiem błędu.

 

W CRIDO stworzyliśmy Compass-WHT, narzędzie, które odpowiada tym potrzebom i wspomaga zarządzanie obszarem należytej staranności.

Dziękujemy

Wiadomość została wysłana.

Skontaktuj się z nami

Korzyści z wdrożenia systemu Compass-WHT

Funkcjonalności systemu Compass-WHT

Subskrybuj blogi