Compass-MDR

MDR to nie tylko konieczność identyfikacji schematów podatkowych wymagających zgłoszenia do szefa KAS.To również złożony i wymagający zarządzenia proces angażujący zasoby firmy.

Stworzyliśmy łatwe w obsłudze narzędzie IT, które dzięki gromadzeniu na jednej platformie wszystkich dokumentów i użytkowników procesu zgodnie z istniejąca procedurą MDR, wspomaga sprawne i terminowe wywiązywanie się z obowiązków MDR. Sprawdź je!

Dziękujemy

Wiadomość została wysłana.

Skontaktuj się z nami

Funkcjonalności narzędzia

• przesyłanie potencjalnych uzgodnień do Compass-MDR bezpośrednio z e-mail’a
• delegowanie i/lub przyjmowanie związanych z nimi zadań do wykonania zgodnie z procedurą MDR
• przeglądanie dashboard’ów podsumowujących wszystkie otwarte i zamknięte zadania związane z MDR

• szybsze wypełnianie formularzy MDR
• zapisywanie, przekazywanie do weryfikacji i generowanie xml oraz ich archiwizowanie

• alerty o nowych zadaniach do wykonania wysyłane bezpośrednio na e-mail
• nadawanie zadaniom priorytetów
• monitorowanie terminów ustawowych i wynikających z procedur MDR dzięki powiadomieniom o zbliżających się i upływających terminach

• dodawanie komentarzy i uzasadnień dla podjętych decyzji dotyczących schematów
• załączanie istotnych plików związanych z raportowaniem MDR w różnych formatach (xml, pdf, jpg), np. UPO, złożone raporty MDR, potwierdzenie nadania NSP
• tworzenie raportów dotyczących prowadzonych procesów na podstawie zadanych kryteriów
• filtrowanie i wyszukiwanie statusu poszczególnych uzgodnień

• kontrola statusu złożonej dokumentacji
• kontrola poprawności nadanego numeru NSP
• pobranie UPO

Korzyści z wdrożenia narzędzia Compass-MDR

Dodatkowe usługi

W ramach współpracy możemy zaoferować ponadto:

Subskrybuj blogi