Jeżeli ktoś jeszcze ma wątpliwości, co do tego czy i za jaki okres ZUS oddaje nadpłacone składki, to sam ZUS śpieszy z wyjaśnieniem tego zagadnienia i rozsyła do płatników składek, za pośrednictwem portalu ZUS PUE, zawiadomienia w tej kwestii.

W dokumentach zatytułowanych: „Dotyczy: zmiany terminów przekazywania korekt dokumentów rozliczeniowych” ZUS wskazuje, że dokumenty za okres rozliczeniowy od stycznia 1999 r. do grudnia 2021 r. można skorygować wyłącznie w terminie do 1 stycznia 2024 r.

Z przesłanych pism jasno wynika, że jest to ostatni moment na odzyskanie nadpłaconych składek, gdyż dokumenty korygujące okresy przed styczniem 2022 r. muszą zostać przekazane do ZUS przed 1 stycznia 2024 r. Gdy ten termin upłynie, ZUS - jak sam deklaruje - „Nie przyjmie korekt dokumentów rozliczeniowych…

Sam ZUS wskazuje, że na kontach płatników składek jest zarejestrowanych ponad 2,5 mld PLN nadpłat (!), a wiele jeszcze korekt dokumentów nie zostało przekazanych do rozliczenia. Dlatego jest to najwyższy czas, aby wykonać analizę poprawności rozliczeń z ZUS i odzyskać nadpłacone składki, nawet od 1999 roku.

Podstawa prawna:

  • Art. 11 ustawy z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1621).
  • Art. 48d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U.z 2022 r. poz. 1009, z późn. zm.).