Jak informowaliśmy we wpisie "Dokumentacja dla transakcji rajowych: projekt trafił do Sejmu" z dnia 25 sierpnia br. „kropla wydrążyła skałę” i  wielokrotnie zgłaszane m. in. przez nas postulaty za uchyleniem przepisów nakładających obowiązki w zakresie tak zwanych pośrednich transakcji rajowych zainspirowały Ministerstwo Finansów do podjęcia oczekiwanej inicjatywy legislacyjnej.

Skierowany do Sejmu w sierpniu br. projekt nowelizacji ustawy o CIT oraz niektórych innych ustaw przewidywał między innymi wprowadzenie korzystnych zmian w zakresie tak zwanych transakcji rajowych, w szczególności w zakresie:

  • zniesienia obowiązku dokumentacyjnego dla „pośrednich transakcji rajowych”, czyli transakcji, w których rzeczywisty właściciel należności jest rezydentem raju podatkowego (art. 11o ust. 1a i ust. 1b CIT), jak również
  • podniesienia progów dokumentacyjnych dla „bezpośrednich” transakcji rajowych - do 2,5 mln zł dla transakcji finansowych oraz 500 tys. zł dla pozostałych transakcji; progi mają zastosowanie zarówno dla transakcji realizowanych z podmiotami niepowiązanymi, jak i powiązanymi (art. 11k ust. 2a i art. 11o ust. 1 CIT).

Prace legislacyjne zostały szczęśliwie sfinalizowane i „Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw” została podpisana przez Prezydenta RP w piątek, 21 października br. Zgodnie natomiast z wykazem aktów oczekujących na ogłoszenie, najpóźniej w dniu 26 października br. ustawa ta zostanie opublikowana w Dzienniku Ustaw.

Oznacza to uchylenie kontrowersyjnych przepisów o weryfikacji kontrahentów i dokumentowaniu dla potrzeb cen transferowych tzw. pośrednich transakcji rajowych, które zostały wprowadzone z początkiem 2021 roku. Warto podkreślić, że przepisy te zostają uchylone z mocą wsteczną od 1 stycznia 2021 r. (tj. de facto od momentu ich wejścia w życie).