Na stronach rządowego centrum legislacji opublikowano kolejną wersję projektu ustawy nowelizującej system stawek VAT – projekt z dnia 1 marca 2019 r.

Wśród najistotniejszych zmian w stosunku do poprzedniej wersji projektu z dnia 8 listopada 2018 r., wyróżnić można m.in.:
 • zmianę terminu wejścia w życie nowelizacji na 1 czerwca 2019 r. (pierwszy projekt zakładał wejście w życie w dniu 1 kwietnia 2019 r.). Co kluczowe, nie zmieniła się natomiast data stosowania nowych przepisów, tj. 1 stycznia 2020 r. Oznacza to, że podatnikom zostanie w praktyce mniej czasu na potwierdzenie zasad stosowania nowej matrycy w drodze otrzymywanych Wiążących Informacji Stawkowych (6 miesięcy od czerwca 2019 r. do stycznia 2020 r.). Nie jest to także dobra informacja dla fanów literatury – przesunięcie wejścia w życie nowelizacji oznacza dłuższe oczekiwanie na 5% stawkę VAT dla e-booków.
 • zmiany w zakresie procedury wydawania Wiążących Informacji Stawkowych, m.in.:
  • możliwość występowania z wnioskami w zakresie świadczeń kompleksowych,
  • możliwość występowania o WIS przez podmiot nieposiadający NIP.
 • korekty w katalogu towarów i usług korzystających z obniżonych stawek VAT m.in.:
  • w przypadku napojów zawierających soki owocowe i warzywne - rozszerzenie możliwości stosowania 5% stawki w odniesieniu do nektarów i napojów zawierających 50% udział soku (w tym zakresie zwracamy uwagę, iż odwołanie do nektaru sprawia, że w praktyce z obniżonej stawki korzystać będą napoje o różnej zawartości owoców, w zależności od ich rodzaju),
  • możliwość stosowania 5% stawki VAT do wszystkich dietetycznych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego,
  • doprecyzowanie możliwości stosowania 8% stawki VAT w odniesieniu do wody dostarczanej za pośrednictwem sieci wodociągowych, cysternami lub innymi środkami transportu.
 • To tylko nasze pierwsze spostrzeżenia po przeglądzie nowej wersji projektu – zmodyfikowane propozycje resortu finansów zawierają zapewne szereg innych zagadnień, które nie występowały w pierwotnej wersji nowej matrycy stawek VAT, a które mogą mieć istotne znaczenie dla podatników.

  Nowy projekt będzie przedmiotem naszych dalszych analiz. Z pewnością też będziemy dzielić się naszymi spostrzeżeniami na łamach bloga, wobec czego zachęcamy do jego śledzenia.