Rząd przyjął projekt ustawy budżetowej na rok 2023. Poza ustaleniem łącznej wartości dochodów budżetu państwa, wskazano także inne wartości, m.in. kwotę prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. W nadchodzącym roku wyniesie 6 935 zł (w 2022 r. wynosi 5 922 zł) - z czym wiąże się powyższa zmiana?

Z uwagi na fakt, że kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej jest elementem składowym przy ustalaniu podstaw wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, należy pamiętać, że w 2023 r. wzrośnie m.in.:

  • podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, która wynosi 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto, co oznacza, że suma składek na ubezpieczenia społeczne w 2023 r. wzrośnie i wyniesie 1 418,48 zł (w 2022 r. – 1 211,28 zł), co w skali roku spowoduje wzrost kosztów o ok. 2 400 zł – szczegółowe kwoty znajdują się w tabeli poniżej;
Składki na ubezpieczenia społeczne – działalność gospodarcza (B2B)
  2022 2023
podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto)  

3 553,20

 

4 161

składka na ubezpieczenie emerytalne (19,52%) 693,58 812,23
składka na ubezpieczenie rentowe (8%) 284,26 332,88
składka na ubezpieczenie wypadkowe (1,67%) 59,34 69,49
składka na ubezpieczenie chorobowe (2,45%; dobrowolna) 87,05 101,94
składka na Fundusz Pracy (2,45%) 87,05 101,94
suma składek na ubezpieczenia społeczne 1 211,28 1 418,48

Opracowanie własne; wartości zostały wskazane z zł.

  • roczna postawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, tj. kwota odpowiadająca 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej, która w 2023 r. wyniesie 208 050 zł (w 2022 r. - 177 660 zł); co oznacza, że wzrosną koszty zatrudnienia po stronie pracodawcy nawet o ok. 4 900 zł w skali roku i obciążenia po stronie pracownika o ok. 3 400 zł rocznie;
  • podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, która nie może przekraczać 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia;
  • podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe m.in. osób przebywających na urlopie wychowawczym i osób sprawujących osobistą opiekę nad dzieckiem, która stanowi 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Powyższa zmiana może być zaliczona do kontynuacji zwiększania obciążeń publicznoprawnych związanych z kosztami zatrudnienia (w szczególności kadry specjalistów i menedżerów) oraz prowadzenia działalności gospodarczej. Mogłoby się wydawać, że opadł już kurz po zmianach Polskiego Ładu, ale wygląda na to, że w nadchodzącym roku kalendarzowym przedsiębiorcy i pracodawcy będą musieli sprostać kolejnym wyzwaniom…