Niebawem ma zostać opublikowany długo wyczekiwany projekt zmian przepisów dot. podatku u źródła (WHT).

Taki wniosek wynika z odpowiedzi na interpelację nr 24182 z 25 maja 2021 roku Posła Jacka Żalka w sprawie podatku u źródła, która została wydana 11 czerwca 2021 r. przez Ministra Finansów (MF).

Jak zostało wskazane w odpowiedzi na interpelację, zmiany miałyby polegać m.in. na:

  • zawężeniu zakresu przedmiotowego i podmiotowego stosowania procedury obligatoryjnego poboru i zwrotu podatku u źródła dla płatności pow. 2m PLN / podatnik w skali roku (ang. pay and refund mechanism) – w odpowiedzi nie zostało wskazane o jakie konkretnie zmiany miałoby chodzić; można jednak domniemywać, że wyłączone z mechanizmu mogłyby zostać płatności do określonych kategorii podmiotów np. podmiotów niepowiązanych / o określonym statusie (np. banki) lub wyłączone mogłyby zostać określone typy płatności np. usługi niematerialne;
  • rozszerzeniu zakresu opinii o stosowaniu zwolnienia z podatku o źródła (tzw. opinia zabezpieczająca) na preferencje (tj. obniżone stawki lub zwolnienie) przewidziane w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania – obecnie opinia może być uzyskana wyłącznie dla płatności, które mogą korzystać z tzw. zwolnień dyrektywowych, tj. dywidend, odsetek i należności licencyjnych wypłacanych do określonych podmiotów powiązanych. Zmiana oznaczałaby, że o opinię można byłoby wystąpić również dla tego typu płatności podmiotów niepowiązanych oraz płatności za usługi niematerialne (obecnie brak takiej możliwości).

Publikacja projektu miałaby pojawić się w ciągu kilku najbliższych tygodni. Powinno to pozwolić na dalsze procedowanie prac nad projektem jesienią bieżącego roku, tak aby nowelizacja mogła wejść w życie już od 1 stycznia 2022 r.

Poza zmianą samych przepisów w odpowiedzi na interpelacę pojawiła się również informacja, że po wejściu w życie nowelizacji, planowane jest wydanie finalnej wersji objaśnień podatkowych do przepisów dot. zasad poboru podatku u źródła. Warto w tym miejscu przypomnieć, że obowiązujący obecnie dokument w tym zakresie jest jedynie projektem, pomimo iż został wydany w czerwcu 2019 r., a więc już 2 lata temu.

W finalnej wersji dokumentu mają zostać zaadresowane wątpliwości podatników zgłaszane w ramach konsultacji nad projektem prowadzonych w 2019 r. Nie jest również wykluczone, że przed wydaniem ostatecznej wersji objaśnień, odbędzie się kolejna tura konsultacji, w ramach której będzie można zgłaszać uwagi i wątpliwości, jakie pojawiły się na bazie dwuipółletnich doświadczeń związanych ze stosowaniem przepisów znowelizowanych w 2019 r.

Przypomnijmy, że MF pracuje nad zmianą omawianych przepisów już od dłuższego czasu, o czym wspominaliśmy na łamach naszego bloga. Z uwagi na długi czas oczekiwania na nowelizację, MF już pięciokrotnie zawieszał stosowanie mechanizmu obowiązkowego poboru podatku u źródła dla płatności pow. 2m PLN / podatnik w skali roku. Obecne zawieszenie trwa do 30 czerwca 2021 r.

W związku z omawianym pracami nad projektem, MF planuje wydanie kolejnych rozporządzeń, które przedłużą zawieszenie stosowania zmienionych zasad poboru podatku u źródła do 31 grudnia 2021 r. Projekty tych rozporządzeń znajdują się na etapie konsultacji wewnętrznych w Ministerstwie Finansów.