Termin na złożenie informacji o cenach transferowych za rok podatkowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2022 r. upływa 30 listopada 2023 r. Po raz kolejny podatnicy zmierzą się ze zmianami wprowadzonymi przez Ministerstwo Finansów na mocy Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Zatem już teraz warto zacząć się przygotowywać do wypełnienia obowiązków sprawozdawczych za rok 2022.

Nowy wskaźnik finansowy

W formularzu TPR należy wskazać ogólne informacje finansowe obejmujące wartości wskaźników finansowych mierzących sytuację finansową podmiotu. Dotychczas, dla podmiotów innych niż banki i zakłady ubezpieczeń, były to: marża operacyjna, marża zysku brutto, rentowność aktywów oraz rentowność kapitału własnego.

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami podatnicy w formularzu TPR składanym za rok podatkowy 2022 będą zobowiązani do wskazania nowego piątego wskaźnika – udziału kosztów działalności operacyjnej z podmiotami powiązanymi w kosztach działalności operacyjnej podmiotu.

przedstawia się następująco:

Obowiązek ten dotyczy podmiotów innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji oraz mikro i małych przedsiębiorców.

Trudności i wyzwania

Skalkulowanie nowego wskaźnika w praktyce może sprawić podatnikom wiele trudności. Dane niezbędne do obliczenia ww. wskaźnika nie stanowią pozycji wyodrębnionych w sprawozdaniu finansowym, z uwagi na to, że nie ma obowiązku wykazywania odrębnie kosztów działalności operacyjnych w podziale na podmioty powiązane oraz niezależne.

Wobec tego kalkulacja wskaźnika może wymagać wewnętrznych segmentacji na potrzeby wypełnienia formularza TPR, co niewątpliwie będzie wiązało się z kolejnymi utrudnionymi i czasochłonnymi obowiązkami dla podatników.

Warto zatem z wyprzedzeniem zweryfikować wewnętrzne systemy księgowo-finansowe w celu określenia, czy zapewniają one dane niezbędne do obliczenia wskaźnika, gdyż w niektórych przypadkach wyodrębnienie wymaganych danych może się wiązać ze znacznym nakładem pracy.

 

Zgodnie z ustaleniami z XVII Forum Cen Transferowych z 15 czerwca 2023 r. zrezygnowano z wyżej omawianego nowego wskaźnika udziału kosztów operacyjnych.