Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów, na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawiły się nowe projekty rozporządzeń dotyczących kas online oraz kas mających postać oprogramowania (tzw. kas wirtualnych). Nowe rozwiązania odnoszą się do poszerzenia katalogu podatników oraz czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas wirtualnych, a także wskazują na nowe terminy obowiązkowej instalacji kas online przez wybrane grupy podatników.

Dla kogo kasy wirtualne?

Z założenia, wprowadzenie stosowania kas mających postać oprogramowania ma wspomóc organy podatkowe w zwalczaniu nierejestrowanej sprzedaży oraz unikania i uchylania się od opodatkowania w zakresie VAT. Jak podkreśla się w uzasadnieniu, korzystanie z kas wirtualnych, które będzie można zainstalować np. na smartfonie lub tablecie, jest nowoczesnym rozwiązaniem, które będzie również stanowiło ułatwienie dla podatników.

W zaprezentowanej w marcu pierwotnej wersji danego rozporządzenia, ustawodawca przewidział możliwość korzystania z kas wirtualnych jedynie dla podmiotów z branży transportowej.

Po ogłoszonych i przeprowadzonych konsultacjach pojawiła się nowa wersja rozporządzenia, w której prawo do używania kas w alternatywnej formie zostało rozszerzone o podmioty świadczące m.in. usługi gastronomiczne, hotelarskie i inne związane z zakwaterowaniem oraz dokonujące sprzedaży węgla, brykietu i pochodnych wyrobów przeznaczonych do celów opałowych.

Zgodnie z informacją zawartą w uzasadnieniu do projektu, rozporządzenie ma wejść w życie zasadniczo od 1 czerwca 2020 r. i zostać skorelowane z wejściem w życie rozporządzenia regulującego wymogi techniczne i zasady korzystania z kas rejestrujących mających postać oprogramowania, wydawanego na podstawie art. 111b ust. 3 pkt 2 ustawy o VAT.

Nowe terminy dla kas online

Niezależnie od powyższego, dnia 14 maja 2020 r. został opublikowany projekt rozporządzenia odraczającego obowiązek wprowadzenia kas online dla wybranych podatników, co w praktyce oznacza dla nich przedłużenie terminów prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu obecnie posiadanych kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii. Omawiane odroczenie podyktowane jest trudną sytuacją przedsiębiorców w związku z trwającą epidemią i stanowi wykonanie wcześniejszych zapowiedzi Ministerstwa Finansów.

Rozporządzenie przewiduje przesunięcie obowiązku stosowania kas online z dnia 1 lipca 2020 r. na 1 stycznia 2021 r. dla podatników:

  • świadczących usługi związane z wyżywieniem wyłącznie świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania oraz
  • dokonujących sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych,

Natomiast, z dniem 1 lipca 2021 r. (zamiast 1 stycznia 2021 r.) proponuje się wprowadzenie obligatoryjnego stosowania kas online dla podatników świadczących usługi:

  • fryzjerskie,
  • kosmetyczne i kosmetologiczne,
  • budowlane,
  • w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
  • prawnicze,
  • związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.

Przewiduje się, że projektowane rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Treść omawianych rozporządzeń można znaleźć pod poniższymi linkami:

- kasy wirtualne - https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12331403/katalog/12670593

- odroczenie obowiązkowych kas online - https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12333703it