Mniej czasu na raportowanie Intrastat i sfinalizowana siatka CN – to jedne z kwestii, które wymagać mogą u przedsiębiorców weryfikacji i być może modyfikacji w procesie rozliczania i raportowania transakcji towarowych w 2023 r.

Intrastat

Przez kilka pierwszych miesięcy 2022 r. cieszyliśmy się z wydłużonego terminu na składanie spraw Intrastat – termin ten został przesunięty z 10 do 15 dnia miesiąca po miesiącu raportowania. Nawet trochę marzyliśmy, że wzorem innych krajów dłuższy termin w Polsce pozostanie (lub wprowadzone będzie raportowanie względem dni roboczych, ułatwiających raportowanie przy okazji dni wolnych od pracy).

Niestety od deklaracji za sierpień 2022 r. krótszy termin został przywrócony, a zgodnie z komunikacją od ekspertów Intrastat, na rok 2023 planowane jest aby:

  • obowiązywał termin na składanie zgłoszeń do 10 dnia miesiąca następującego po okresie sprawozdawczym;
  • podwyższyć progi statystyczne.

Czekamy na oficjalne komunikaty w tej sprawie.

Nomenklatura Scalona

31 października 2022 r. Komisja Europejska opublikowała zaktualizowaną wersję Nomenklatury Scalonej (CN), która będzie obowiązywała od 1 stycznia 2023 r. Wśród najważniejszych zmian należy wymienić:

  • dodanie nowych podpozycji w celu lepszego monitorowania poszczególnych pozycji i uwzględnienia zmian w wymaganiach związanych ze statystyką, polityką handlową oraz rozwojem technologicznym i handlowym;
  • wdrożenie stopniowej redukcji stawek celnych dla produktów objętych deklaracją o handlu produktami technologii informatycznej (ITA);
  • dodanie nowych kodów CN wprowadzanych w ciągu 2022 r.

Link do Nomenklatury Scalonej na rok 2023 w języku polskim: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022R1998&from=EN.