Wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, w całości finansowanej przez pracodawcę, jest zależna od kilku czynników. Jednym z nich jest wysokość stopy bazowej określanej dla poszczególnych rodzajów działalności gospodarczej raz na trzy lata. Wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe ustala się na rok składkowy trwający od 1 kwietnia danego roku do 31 marca następnego roku.

W tym roku skończył się kolejny trzyletni okres i od 1 kwietnia 2024 r. nastąpiła zmiana stóp procentowych składki na ubezpieczenie wypadkowe. Wśród 64 grup działalności dla 31 stopy procentowe składki na ubezpieczenie wypadkowe pozostały bez zmian, a dla 33 obowiązują nowe kategorie ryzyka i stopy procentowe składki na ubezpieczenie wypadkowe:

  • dla grupy działalności „wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu)” stawka wzrosła z 3,06% do 3,33%;
  • dla 32 grup działalności zmiany okazały się korzystne dla płatników, ponieważ obniżono stopę procentową składki i w zależności od kategorii ryzyka zostały zmniejszone od 0,27 do 1,06 punktu procentowego;

W przypadku płatników składek, którzy nie podlegają wpisowi do rejestru REGON lub mu podlegają i zgłaszają do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych, wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe wynosi 1,67%.

Wszyscy płatnicy składek, którzy samodzielnie ustalają wysokości stopy procentowej tej składki i zgłaszają do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych, powinni przed przekazaniem dokumentów rozliczeniowych za kwiecień 2024 r. zweryfikować wysokość stopy procentowej składki, jaka została ustalona od 1 kwietnia 2024 r. dla grupy działalności, do której należą z uwagi na swój rodzaj działalności wg PKD. Jest to też dobra okazja, żeby przyjrzeć się składce wypadkowej z szerszej perspektywy, biorąc pod uwagę pozostałe czynniki, tj.:

  • liczbę pracowników,
  • liczbę zgłoszonych wypadków,
  • liczbę zgłoszonych wypadków ciężkich i śmiertelnych,
  • liczbę pracowników zatrudnionych w warunkach zagrożenia

Warto być świadomym tych zmian i monitorować aktualne przepisy, aby dostosować się do obowiązujących stawek. Nawet niewielka zmiana jednego ze współczynników może powodować znaczne różnice w wysokości płaconej składki. Jeśli potrzebowaliby Państwo wsparcia w kompleksowej weryfikacji płaconych składek — zapraszamy do kontaktu.


Zobacz film: Opodatkowanie indywidualnych przedsiębiorców. Która forma opodatkowania będzie „najlepsza”?

Pytanie o „najlepszą” formę opodatkowania jest podchwytliwe, gdyż z góry nie da się tego założyć. Warto jednak każdorazowo dokonać kalkulacji i zastanowić, którą formę wybrać. Zapraszamy na film, który ułatwi wybór między skalą podatkową, ryczałtem a podatkiem liniowym.