20 października opublikowane zostały na stronach Ministerstwa Finansów objaśnienia podatkowe dotyczące paragonów fiskalnych uznanych za faktury uproszczone. Jednocześnie krótko po tym, na początku listopada MF przekazał informację o rozpoczęciu konsultacji w sprawie faktur uproszczonych (wraz z propozycją nowego brzmienia przepisów). MF planował, aby paragony z NIP do 450 zł nie stanowiły faktury uproszczonej.

W wyniku konsultacji podatkowych podjęto decyzję o nieprocedowaniu zmian w fakturach uproszonych. MF wskazał przy tym, że należy stosować wytyczne sformułowane w objaśnieniach podatkowych z 16 października 2020 r.

Jednocześnie resort finansów planuje kolejne przesunięcie, tym razem do końca czerwca 2021 r., obowiązku szczegółowego wykazywania w nowym JPK paragonów z NIP nabywcy wystawionych na kwotę nieprzekraczającą 450 zł. Zmiana ta wynika z opublikowanego właśnie projektu zmiany rozporządzenia dotyczącego ewidencji VAT.


Warto doczytać: