Tylko około 3 tygodnie pozostało osobom fizycznym na rozliczenie się z fiskusem. W ich przypadku MF nie zdecydował się na przedłużenie terminu tak jak w ubiegłym roku, choć nadal walczymy z pandemią Covid-19. Czy jednak rozliczenia za rok 2020 będą inne niż za lata poprzednie? W niektórych przypadkach tak może być.

Praca zdalna

Ubiegły ro upłynął pod hasłem pracy zdalnej. Wiosenny lockdown, zamknięte granice sprzyjał wykonywaniu pracy, tam gdzie to było możliwe, poza siedzibą pracodawcy. Część osób zdecydowała przenieść się czasowo za granicę część natomiast pracowała z Polski dla zagranicznych pracodawców. Wykonywanie pracy z innego kraju może wiązać się z konsekwencjami podatkowymi w szczególności, jeśli pobyt za granicą przekroczy 183 dni. Wtedy zgodnie z umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania powstaje tam konieczność zapłaty podatku. Sposób rozliczenia z fiskusem określają już lokalne przepisy. Niezależnie taki pracownik musi się również rozliczyć z podatków w kraju pracodawcy. Tam może pojawić się nadpłata podatku bo w większości przypadków w trakcie roku pracownik opodatkowany był na dotychczasowych zasadach (czyli podatki były odprowadzane w kraju pracodawcy).

Konwencja MLI

Przyjęcie przez Polskę konwencji MLI (dotyczącej zapobieganiu erozji bazy podatkowej) umożliwiło Polsce zmiany w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania bez konieczności podpisywania bilateralnych aneksów z poszczególnymi krajami. Jedną z głównych zmian jaką wniosła Konwencja do umów to sposób unikania podwójnego opodatkowania. Mianowicie metoda zwolnienia z progresją jest zastępowana metodą kredytową. Niestety zmiany w poszczególnych umowach nie wchodzą w życie jednocześnie a w różnych latach stąd warto, aby podatnicy uzyskujący dochody z innych krajów sprawdzili, czy umowa za rok 2020 nie uległa zmianie. Przykładowo od 2020 r. zmieniła się umowa z Wielką Brytanią. Oznacza to, że polscy rezydenci podatkowi pracujący w Wielkiej Brytanii muszą się w Polsce rozliczyć. Podatek polski może być obniżony o podatek zapłacony w Wielkiej Brytanii. Podatnicy mogą też, niestety ostatni raz, skorzystać z pełniej ulgi abolicyjnej, która zrównuje kredytowa i zwolnieniową metodę unikania podwójnego opodatkowania..

Darowizny na rzecz przeciwdziałania COVID-19

Możliwość odliczenia od dochodu darowizn na cele pożytku publicznego czy cele kultu religijnego istnieje od wielu lat. Jednakże, w 2020 r. osoby, które przekazały darowiznę na przeciwdziałanie COVID-19 określonym podmiotom leczniczym, instytucjom jak np. Agencja Rezerw Materiałowych czy wreszcie na Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 mogą odliczyć do 200% przekazanej darowizny jeśli została przekazana od stycznia do kwietnia lub od października do grudnia 2020 roku. Jeżeli w maju to 150% darowizny a w pozostałych miesiącach 100%. Tym odliczeniem objęte są również darowizny na domy dla matek z małymi dziećmi czy noclegownie.

Odliczenie przysługuje również, jeżeli darowizny dokonano za pośrednictwem OPP pod warunkiem, że podatnik posiada potwierdzenie, że darowizna została faktycznie przekazana przez OPP na rzecz odpowiedniej instytucji. Odliczeniu podlegają darowizny przekazane w okresie styczeń – maj 2020 r.

Na podobnych zasadach odliczyć można również darowiznę w formie tabletów czy laptopów przekazanych na rzecz szkół, uczelni czy innych placówek oświatowych.

Szkolenia Podatkowe CRIDO