Bieżący rok obfituje w dyskusje na linii podatnicy – Ministerstwo Finansów, odnośnie do bieżących problemów podatkowych i planowanych w podatkach zmian. Ta zdecydowanie dobra, ale i zaskakująca z perspektywy poprzednich lat praktyka, dosięgnęła tym razem sektora nieruchomości i ważkiego problemu opodatkowania VAT / PCC transakcji na rynku nieruchomości komercyjnych.

W piątek po południu Ministerstwo Finansów ogłosiło konsultacje podatkowe w sprawie opodatkowania transakcji zbycia nieruchomości komercyjnych (nr PT9.8101.3.2018[1]), które potrwają do 12 października 2018 r. W tym okresie, każdy podmiot może przesłać Ministerstwu Finansów opinię zawierającą szczegółowe uzasadnienie swojego stanowiska.

Ministerstwo Finansów oczekuje, że przedsiębiorcy zaproponują dobrze uzasadnioną listę kryteriów, które muszą zostać spełnione, aby uznać, że transakcja dotycząca nieruchomości komercyjnej stanowi zbycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa („ZCP”) wyłączone z zakresu VAT. Dodatkowo, w swoich opiniach należy odnieść się do praktycznych sytuacji przedstawionych w zawiadomieniu o rozpoczęciu konsultacji.

Aktywność Ministerstwa Finansów zasługuje na pełne uznanie. Fala kontroli podatkowych nakierowanych na analizę przedmiotu transakcji nieruchomościowych jako potencjalnego ZCP, która dotknęła branżę w 2016 r., wywołała duży niepokój i zdziwienie na rynku (kwestionowano bowiem nawet te transakcje, których skutki podatkowe poparte były interpretacją indywidualną). Taka sytuacja z pewnością nie sprzyjała realizowaniu kolejnych transakcji. W ostatnich miesiącach sądy administracyjne zmierzyły się z kontrowersyjnymi pomysłami organów podatkowych stając zasadniczo po stronie podatników. Tym niemniej, niepewność na rynku trwa i jasny kierunek obrany przez Ministerstwo Finansów z pewnością faktycznie wesprze podatników.

Przedstawiciele Crido byli zaangażowani w szereg dyskusji i sporów w omawianym zakresie, aktywnie współpracowali z organizacjami branżowymi celem zapewnienia bezpieczeństwa transakcji na rynku nieruchomości i wytyczenia granicy, od której transakcje te powinny być traktowane jako zbycie przedsiębiorstwa lub ZCP. Tym bardziej więc, również w aktualnych konsultacjach planujemy przedstawiać nasze pomysły. Jednocześnie, jesteśmy otwarci na wszelkie uwagi branży, które z pewnością będą cennym dodatkiem do naszych analiz.

Jeśli mają Państwo chęć przedyskutować z nami swoje pomysły, zapraszamy do kontaktu.


[1] https://www.finanse.mf.gov.pl/web/bip/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/konsultacje-podatkowe/-/asset_publisher/M1vU/content/konsultacje-podatkowe-w-sprawie-opodatkowania-podatkiem-od-towarow-i-uslug-transakcji-zbycia-nieruchomosci-komercyjnych.