Rok 2020 przyniósł pierwsze w historii kompleksowe objaśnienia Ministra Finansów na temat działalności strefowej. Objaśnienia dotyczą inwestorów działających na podstawie decyzji o wsparciu, ale ich całościowy charakter powoduje, że znajdują się tam cenne informacje również dla przedsiębiorców posiadających wydawane do 2018 r. zezwolenia na działalność na terenie specjalnych stref ekonomicznych.

Objaśnienia stanowią przysłowiowe drzewo wiadomości dobrego i złego. Dobrym owocem jest na pewno zebranie i uporządkowanie zasad prawnych funkcjonowania przedsiębiorców na terenie PSI. Owocem zatrutym jest niewątpliwie teza o niemożności zaliczania do kosztów kwalifikowanych inwestycji wydatków dotyczących części administracyjnych realizowanych w ramach nowej inwestycji. Podejście takie nie znajduje oparcia w przepisach, a przede wszystkim w charakterze strefowych projektów, które z natury swojej składają się z nakładów produkcyjnych i socjalno-administracyjnych.

Natomiast najwięcej emocji budzi ciągle zapewne część dotycząca decyzji wydawanych w przypadku rozbudowy istniejącego zakładu. Podstawowe pytanie, które od czasu wejścia w życie ustawy „O wspieraniu nowych inwestycji” zadają sobie przedsiębiorcy inwestujący w istniejących już zakładach brzmi: czy mam prawo do zwalniania dochodu pochodzącego z całości produkcji czy tylko z części powstałej w wyniku nowej inwestycji. Objaśnienia zajmują się tą tematyką dość szeroko posługując się takimi pojęciami jak „powiązania funkcjonalne” czy „ścisły związek ekonomiczny” pomiędzy starą a nową infrastrukturą. W praktyce temat ten przysparza jednak sporo problemów, bo sytuacja każdego przedsiębiorcy jest inna, a pojęcia którymi operują Objaśnienia są nieostre. W trakcie naszego szkolenia dotyczącego zamknięcia roku podatkowego podzielimy się z Państwem między innymi naszymi doświadczeniami związanymi z zasadami rozliczania zwolnienia podatkowego w przypadku inwestowania w ramach tzw. „zakładu w toku”. Zapraszamy do udziału.

Szkolenie | Podatkowe i księgowe zamknięcie roku 2020 - 1 kwietnia 2021 r.