Wysyłający JPK_VAT mogli w ostatni poniedziałek przeżyć dodatkowe nerwy. Wielu podatników nie wysłało swojej ewidencji, z powodu utrzymującego się statusu 120: „Sesja została poprawnie zakończona. Dane zostały poprawnie zapisane. Trwa weryfikacja dokumentu”.

Niefortunna aktualizacja

Jak się okazało, przyczyną była aktualizacja certyfikatu klucza publicznego, zaplanowana przez Ministerstwo Finansów na czwartek 22 i piątek 23 sierpnia. Daty bardzo problematyczne, ze względu na nadchodzący weekend oraz termin wysłania deklaracji VAT za lipiec, który upływał już w poniedziałek 26 sierpnia. Dodatkowo między dziesiątą wieczorem 22 sierpnia, a dziewiątą rano 23 sierpnia miała miejsce przerwa techniczna w działaniu systemu JPK.

W konsekwencji użytkownicy systemu JPK, którzy nie pobrali odpowiedniego pliku aktualizującego, zamieszczonego w piątek na stronie Ministerstwa Finansów, w poniedziałek nie byli w stanie wysłać swoich deklaracji. Stary certyfikat obsługiwał bowiem jedynie pliki wysłane do 22 sierpnia do godz. 22.

Z punktu widzenia podatników sytuacja była poważna – teoretycznie za niewysłanie pliku JPK_VAT w terminie grozi odpowiedzialność karna skarbowa.

Ministerstwo przeprasza

Ministerstwo Finansów zaistniałą sytuację tłumaczyło tym, że już w połowie lipca informowało o aktualizacji systemu, zatem podatnicy mieli dość czasu na przygotowanie się. Jednak sam termin wybrany na aktualizację okazał się – co zrozumiałe – bardzo niedogodny dla podatników. Pod wpływem uzasadnionej krytyki ze strony przedsiębiorców, Ministerstwo Finansów przeprosiło za utrudnienia (cały komunikat poniżej).

Podsekretarz Stanu i zastępca Szefa KAS Tomasz Słaboszowski zapewnił, że podatnicy nie odczują negatywnych konsekwencji opóźnienia w wysyłce deklaracji JPK_VAT. Jak zapewnia Ministerstwo, organy podatkowe nie będą wszczynać postępowań karnych skarbowych w przypadku zaistnienia opóźnień, które powstały w wyniku zmiany certyfikatu kluczy publicznych.

Brak konsekwencji pod pewnym warunkiem

Deklaracja Ministerstwa nie oznacza jednak, że podatnicy nie są zobowiązani do podjęcia pewnych działań. Wszyscy, którym nie udało się wysłać deklaracji w terminie do 26 sierpnia muszą zgłosić do swojego urzędu skarbowego przyczynę opóźnienia. Sama obietnica niewyciągania konsekwencji za spowodowane opóźnienia to dobra wiadomość dla przedsiębiorców, lecz niewątpliwie lepszą byłoby staranniejsze planowanie aktualizacji, tak aby do podobnych sytuacji już nie dochodziło.

Poniżej komunikat Ministerstwa Finansów