Wielkimi krokami zbliża się koniec roku 2022, a tym samym przed nami również okres świąteczny - czas w którym pracodawcy z okazji zbliżających się świąt przekazują pracownikom prezenty, upominki oraz premie. W poniższym wpisie, pokażemy dlaczego rok 2022 jest jeszcze rokiem niezwykłym w tym zakresie.

Koniec stanu epidemii

W przepisach tarczowych przyjętych w związku z walką z pandemią koronawirusa pojawiły się wyższe limity zwolnień z PIT niektórych świadczeń. Ustawodawca w ten sposób starał się złagodzić negatywne skutki pandemii. Niemniej, od dnia 16 maja 2022 roku rozporządzenie Ministra Zdrowia zniosło obowiązujący w Polsce od 20 marca 2020 roku stan epidemii, zastępując go stanem zagrożenia epidemicznego. Wskutek tego, od 1 stycznia 2024 roku zmianie ulegnie kwota świadczeń z tytułu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS), która może podlegać zwolnieniu z opodatkowania.

Oznacza to, że w 2022 i 2023 roku świadczenia z ZFŚS będą mogły korzystać jeszcze ze zwiększonego limitu.

Świadczenia z ZFŚS

W latach 2020-2023 limit zwolnienia świadczeń dla pracownika finansowanych z ZFŚS został podniesiony z 1000 zł na 2000 zł. Pragniemy przypomnieć, że zwolnieniu podlegają zarówno świadczenia rzeczowe, jak i pieniężne, otrzymane przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej. Zgodnie z przepisami, świadczeniami rzeczowymi nie są przy tym bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi. W tym kontekście warto zwrócić uwagę, że przykładowo bilety do kina czy karnety sportowe nie są traktowane jako bony i inne znaki. Zatem ich finansowanie w ramach działalności socjalnej korzysta z omawianego zwolnienia. Takie podejście potwierdzają organy w indywidualnych interpretacjach podatkowych.

Limity z ZFŚS

Do końca 2023 roku obowiązuje podwyższony limit w kwocie 2000 zł rocznie. Natomiast od 1 stycznia 2024 limit ten ponownie będzie wynosił 1000 zł rocznie. Oznacza to, że jeszcze tylko do końca roku 2023 wartość zwolnionych z opodatkowania świadczeń dla pracowników będzie podwyższona i warto wykorzystać przysługującą w tym zakresie preferencję podatkową.

Zapomogi

Warto przy okazji przypomnieć, że od 1 stycznia 2023 roku ulegnie obniżeniu wartość zapomóg uzyskiwanych ze źródeł innych niż z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, z funduszy związków zawodowych lub zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra. Limit zwolnienia podniesiony z 6000 zł na 10000 zł obowiązuje bowiem jedynie do końca roku kalendarzowego, w którym odwołany został stan epidemii (tj. do 31 grudnia 2022 r.).


Sprawdź film: Kontrola trzeźwości. Jak ją wprowadzić i przeprowadzić?

Dnia 21 lutego 2023 roku weszła do Kodeksu pracy wraz z pracą zdalną — kontrola trzeźwości. Warto więc zapoznać się z tym nowym elementem naszej rzeczywistości prawnej. Czy kontrole trzeźwości może przeprowadzić każdy? Na jakich zasadach taka kontrola powinna być przeprowadzana? Co z innymi substancji psychoaktywnymi? Zapraszamy na film.