Amerykański gigant paliwowy Chevron będzie musiał zapłacić sankcyjny podatek w kwocie ponad 300 milionów dolarów fiskusowi australijskiemu. Sąd federalny Australii odrzucił 21 kwietnia 2017 r. apelację Chevron’a przeciwko decyzji władz podatkowych (Australian Tax Office, ATO) wskazującej, iż Chevron wykorzystał pożyczkę wewnątrzgrupową do transferowania dochodów za granicę w celu uniknięcia podatku dochodowego w Australii.

Stan faktyczny: Australijska spółka koncenru Chevron otrzymywała od spółki powiązanej mającej siedzibę w Delaware pożyczkę w kwocie 2,5 miliona dolarów. Pożyczka udzielona była na zakup Texaco Australia w ramach globalnej fuzji Chevron i Texaco. Udzielona pożyczka oprocentowana była na poziomie 9% rocznie, podczas gdy amerykańska spółka finansująca to przedsięwzięcie pozyskała kapitał po koszcie jedynie ok. 1,2% rocznie. Udzielona pożyczka była niezabezpieczona, co więcej Chevron przedstawił opinię eksperta, wg. której oprocentowanie niezabezpieczonego finansowania oscyluje w okolicach 9%.

Na ostatnim etapie postępowania Chevron twierdził, że pozyskanie zabezpieczenia dla tego finansowania, np. poprzez gwarancję, wiązałoby się z dodatkowym kosztem (potencjalnie kompensującym różnice w oprocentowaniu), ale sąd federalny stwierdził, że argument ten padł za późno i ze względów proceduralnych ostatecznie nie został uwzględniony.

Stanowisko organów i wnioski:

ATO stwierdza w swojej decyzji, iż hipotetyczny, rynkowy pożyczkobiorca zaciągający finansowanie na podobnych warunkach musiałby przedstawić zabezpieczenie tak dużego finansowania i przez to jego oprocentowanie byłoby niższe niż ustalone przez Chevron.

Co więcej, stanowisko australijskiej skarbówki wskazuje, że analizując finansowania wewnątrzgrupowe większy ciężar należy nadać synergii grupowej i że pojęcie "niezależny pożyczkobiorca" niekoniecznie oznacza "samodzielny", lub w inny sposób całkowicie oderwany od rzeczywistości międzynarodowej grupy do której należy. Taka interpretacja Wytycznych OECD, które wskazują, iż podmioty należące do międzynarodowych grup powinny być traktowane jako ‘niezależne, a nie nieodłączne części jednego przedsiębiorstwa’ [Pkt 1.6 Wytycznych OECD], może mieć negatywne konsekwencje dla grupowego finansowania, które do tej pory, trzymając się zasady arm’s length, wyceniane było z perspektywy całkowicie niezależnych, jednostkowych podmiotów rynkowych.

Dla Chevron’a zdecydowanie nie jest to pozytywne rozstrzygnięcie kontroli cen transferowych przeprowadzonej przez ATO, zwłaszcza że spółka australijska korzysta z podobnej struktury finansowania łącznie na kwotę 42 milionów dolarów. Dla władz skarbowych, nie tylko tych w Australii, jest to duży sukces w prowadzeniu sporów z zakresu cen transferowych w transakcjach finansowych, który może mieć wpływ na podobne rozstrzygnięcia w innych krajach.

Wprawdzie Polska to nie antypody, jednak w świetle zwiększonych kontroli cen transferowych również na naszym podwórku, warto jeszcze większy nacisk położyć na przygotowanie odpowiedniej analizy porównawczej potwierdzającej rynkowość transakcji, która zapewniać powinna zgodność między umowami, rzeczywistością gospodarczą i założeniami ekonomicznymi danej transakcji.


Interesuje Cię ten temat? Skontaktuj się z autorem artykułu.


NOWOŚĆ na cenytransferowe.taxand.pl!

Wejdź na Weryfikator obowiązków TP i sprawdź,
jakie obowiązki dokumentacyjne będą dotyczyć Twojej Spółki od 2017 r.