Przed nami ostatni wpis z cyklu dotyczącego nowej struktury JPK_V7 podsumowujący najważniejsze zmiany wprowadzone wraz z nową strukturą. JPK u bram, choć niektórzy wierzą jeszcze, że Ministerstwo Finansów sprezentuje nam przesunięcie w czasie wejścia w życie przepisów. Stawiając sprawę uczciwie – nie mamy w tej chwili żadnych wiarygodnych informacji potwierdzających taki scenariusz, ale MF nie raz w ostatniej chwili zaskakiwał przedsiębiorców tego typu odroczeniami.

Wielu podatników czuje się pokrzywdzonych ostatnimi wydarzeniami. Duzi przedsiębiorcy ucieszyli się, kiedy zmieniono planowany termin wejścia w życie nowych przepisów z kwietnia na lipiec. Mało kto spodziewał się jednak wówczas, że znaczna część tego okresu przypadnie na czas twardego zamrożenia gospodarki. W takich warunkach nawet praca nad systemami informatycznymi jest utrudniona.

Mniejsi przedsiębiorcy stracili okazję skorzystania z doświadczeń dużych. Wiele podmiotów liczyło, że będzie mogło porozmawiać z dostawcami oprogramowania, którzy poznali już najbardziej wrażliwe punkty systemu, w czasie wdrożeń u największych rynkowych graczy, lub też doradcami, którzy w praktyce przećwiczyli już nowe regulacje.

Emocje jednak na bok – uporządkujmy temat i przypomnijmy sobie raz jeszcze, co oznacza wejście w życie nowych regulacji.

Co wiemy w tej chwili?

Po pierwsze, jest późno. Ci którzy nie są na etapie zaawansowanych prac lub nie otrzymali zapewnień programistów, że są oni na najlepszej drodze do dostosowania systemów powinni pomyśleć o dostępnych gotowych rozwiązaniach, które pozwolą wywiązać się z obowiązków szczególnie w początkowym okresie.

Nie jest jednak zbyt późno na wprowadzenie poprawek przez fiskusa. Nowa struktura JPK podlega jeszcze pewnym, kosmetycznym, zmianom. W tych kategoriach traktujemy aktualizację z 8 maja, ale na pewno nie sprzyja ona pewności obrotu.

Po drugie, kary jednak łagodniejsze. Tak jak pisaliśmy w jednym z ostatnich wpisów na naszym blogu, należy pamiętać, że wejściu w życie przepisów o JPK_V7 towarzyszyć będą regulacje wprowadzające możliwość nałożenia kary na przedsiębiorców za stwierdzone nieprawidłowości w przesyłanej do fiskusa ewidencji. Sankcjonowaniu podlegać będą błędy uniemożliwiające fiskusowi przeprowadzenie weryfikacji prawidłowości transakcji. Co ważne, nałożenie kary finansowej nie będzie odbywać się automatycznie (jak pierwotnie zakładano), ale dopiero po podjęciu decyzji o nałożeniu jej przez urzędnika.

Po trzecie, JPK_V7 to nie tylko utrudnienia. Sama zmiana jest w warstwie „filozoficznej” pozytywna i przynosi pewne ułatwienia dla podatników. Wynika to przede wszystkim z połączenia dwóch, w częściowo pokrywających się rodzajów dokumentów w jeden kompleksowy plik.

Po czwarte, główne wyzwanie to obowiązek nadawania dodatkowych oznaczeń. Zmiana spotkałaby się zapewne z bardzo ciepłym przyjęciem rynku, gdyby nie 34 symbole identyfikujące grupy towarowe, okoliczności transakcji lub sposób ich udokumentowania. Podatnicy znają już zapewne na pamięć oznaczenia, które będą towarzyszyć ich podstawowej działalności. Tak jak pisaliśmy w kolejnym wpisie dotyczącym JPK_V7 – czekają na nich pewne sytuacje nieprzewidziane. Co istotne, ewentualne pewne błędy będą widoczne jak na tacy dla organów podatkowych – jednego z takich przypadków dotyczy nasz kolejny wpis z serii.

Ustawodawca, nie zawsze ukrywał do jakich celów mają mu służyć dodatkowe oznaczenia. W jednej z pierwszych wersji projektu przewidywano obowiązek oznaczania świadczeń dokonywanych w ramach transakcji łańcuchowych. Z rozbrajającą szczerością w uzasadnieniu przyznawano, że podatnicy mają problem z prawidłowym rozliczeniem takich czynności, a wprowadzenie oznaczenia miało pomóc organom podatkowym w identyfikacji tych przypadków. W ostatecznej wersji przepisów z tego oznaczenia („TL”) zrezygnowano, jednak pierwszego wrażenia nie zmienimy.

W kontekście dodatkowych oznaczeń, do znudzenia powtarzać należy, że przedsiębiorcy powinni przeżyć – kolejno – etap merytorycznego mapowania transakcji (z wykorzystaniem instrumentów potwierdzających sytuacje rodzące wątpliwości), przypisania im odpowiednich oznaczeń w systemach finansowo-księgowych (lub „obok” tych systemów), a następnie optymalnego wdrożenia ich w ramy procesu podatkowego compliance, uzależnionego od specyfiki danej firmy.

No i testowania, choć na obecnym etapie w większym stopniu przedsiębiorcy będą zdawać się na zaufanie względem dostawców gotowych rozwiązań.

Po piąte, oczy i uszy powinny pozostać otwarte. Opublikowane struktury oraz ich omówienia (w szczególności broszura autorstwa Ministerstwa Finansów) nie rozwiewają wszystkich wątpliwości interpretacyjnych. Jak należy podejść do kwestii zaokrągleń kwot w części deklaracyjnej, a jak w ewidencyjnej JPK? W jaki sposób praktycznie skorzystać z instytucji zaliczenia zwrotu na poczet przyszłych zobowiązań? Dlaczego wzory matematyczne przy omówieniu niektórych pól JPK powielają pewne niezgodności znane już z czasów deklaracji?

Te przykładowe kwestie pozostawiamy otwarte. Wszystkich, którzy chcą rozwiać pojawiające się wątpliwości w obszarze JPK_V7 zapraszamy do udziału w webinarium JPK_V7M (VDEK) – jak odnaleźć się w świecie bez deklaracji? (drugi termin), które odbędzie się 28 maja o godzi. 14:00. (limit miejsc na pierwszą edycję został już wyczerpany).

WARTO DOCZYTAĆ: