Udostępniony 16 września br. projekt ustawy o zmianie przepisów, mający na celu uszczelnienie systemu podatkowego zawiera kilka zmian dotyczących cen transferowych.

  • Jakie zmiany ułatwiające związane z COVID-19 w obszarze TP przewiduje projekt?
  • Jakich uszczelnień w obszarze cen transferowych powinni spodziewać się podatnicy?
  • Czy wraz z proponowanymi rozwiązaniami pojawić się może więcej ułatwień czy jednak utrudnień?
  • Jakie zmiany mogą zostać wprowadzone w zakresie korekt cen transferowych?
  • Na czym ma polegać rozszerzenie obowiązku dokumentacyjnego dla transakcji krajowych i kogo będzie dotyczyć?
  • Jakich ułatwień można spodziewać się w kwestii sporządzania lokalnej dokumentacji TP?
  • Jakie dodatkowe obowiązki mogą zostać nałożone w odniesieniu do transakcji z rajami podatkowi?

Na powyższe pytania odpowiada Anna Wcisło, partner w zespole cen transferowych CRIDO, w wypowiedzi zarejestrowanej podczas naszego webinarium: „Kolejna fala zmian w podatkach dochodowych – najnowszy projekt przepisów oraz inne zapowiedzi MF”.