Dziś Ministerstwo Finansów ogłosiło, iż pracuje nad projektem zmian do ustawy o CIT i PIT. Motywem przewodnim zmian ma być sprawiedliwość podatkowa postulowana zarówno na szczeblu europejskim jak i krajowym. Stąd projektowane zmiany mają dotyczyć zarówno implementacji Dyrektywy ATAD tj:

  • modyfikację przepisów dotyczących tzw. niestatecznej kapitalizacji (thin cap) oraz
  • modyfikację przepisów dotyczących unikania opodatkowania poprzez tworzenie kontrolowanych spółek zagranicznych (Controlled Foreign Company – CFC) w państwach stosujących preferencyjne reżimy opodatkowania, w tym w tzw. rajach podatkowych.

Ponadto MF sygnalizuje, iż projekt ma dążyć do przeciwdziałania mechanizmom wykorzystywanym do planowania podatkowego stąd niektóre propozycje dotyczą:

  • wyodrębnienia w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych źródła przychodów w postaci zysków kapitałowych oraz rozdzielenie dochodów uzyskiwanych z tego źródła od pozostałych dochodów podatnika;
  • modyfikację przepisów regulujących funkcjonowanie podatkowych grup kapitałowych (PGK);
  • wprowadzenie przepisów limitujących, powyżej progu kwotowego uwzględniającego potrzeby wynikające z działalności operacyjnej przedsiębiorstwa, wysokość kosztów uzyskania przychodów związanych z zawieranymi przez podatników podatku CIT umowami na określone usługi niematerialne.

Dodatkowo MF planuje wprowadzenie „tzw. minimalnego podatku dochodowego w odniesieniu do podatników posiadających nieruchomości komercyjne o znacznej wartości (np. galerie handlowe)”.
Na razie projekt ustawy nie został opracowany i trudno przewidzieć kiedy będzie dostępny i czy zmiany uda się wprowadzić już od 2018 r. Będziemy jednak Państwa informować na bieżąco, jak tylko kształt planowanych przepisów będzie znany.

Źródło: Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne


Interesuje Cię ten temat? Skontaktuj się z autorem artykułu.