Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (MF) opublikowano wytyczne Ministra Finansów dla działów administracji rządowej na 2020 r. Nowy rok dla organów podatkowych to dalsze uszczelnianie i upraszczanie systemu podatkowego oraz kontrola zwrotów podatku VAT.

Uszczelnienie systemu podatkowego

Chociaż od 2017 r. liczba kontroli celno-skarbowych stopniowo maleje, to zgodnie z planem działalności MF na rok 2020, udział postępowań kontrolnych, w których stwierdzono nieprawidłowości w ogólnej liczbie przeprowadzonych kontroli powinien przekroczyć 90%. Do najważniejszych zadań służących realizacji celu Ministerstwo zalicza poprawę skuteczności typowania podmiotów do kontroli oraz koncentrację kontroli w obszarach zwiększonego ryzyka występowania nieprawidłowości. Jednocześnie jako nowy priorytet MF wyznaczyło także uszczelnienie podatku akcyzowego.

JPK_VAT w nowej wersji

Wśród planowanych działań przewidziano wzrost liczby kontroli celno-skarbowych z wykorzystaniem JPK_VAT na żądanie, centralną identyfikację niezgodności w rozliczeniach VAT przy efektywnym wykorzystaniu danych wynikających z JPK_VAT oraz systematyczne zwiększanie roli JPK_VAT. Wskazać należy, że od momentu wprowadzenia obowiązku raportowania danych w tej formie, organy podatkowe mają możliwość w prosty sposób pozyskać informacje o przeprowadzanych przez podatników operacjach gospodarczych. W nowym roku fiskus planuje uprościć sposób dokonywania rozliczeń podatników. Od dnia 1 kwietnia 2020 r., najwięksi podatnicy rozliczą się z fiskusem za pośrednictwem nowego pliku JPK, który połączy dotychczasowe deklaracje VAT-7 i VAT-7K i ewidencję VAT. Pozostali podatnicy będą musieli poczekać na zmiany w rozliczeniach do 1 lipca 2020 r. Niemniej jednak, zmniejszeniu obciążeń sprawozdawczych podatników towarzyszą dodatkowe obowiązki ewidencyjne. Podatnicy będą zobowiązani m.in. do wskazywania dodatkowych oznaczeń identyfikujących charakter transakcji.

Biała lista podatników – koniec okresu przejściowego

W związku z powyższym podkreślenia wymaga, że z początkiem nowego roku zakończył się okres przejściowy dotyczący korzystania z tzw. białej listy podatników. Od dnia 1 stycznia 2020 r., za brak spełnienia obowiązku weryfikacji rachunku bankowego kontrahenta w przypadku transakcji na kwotę powyżej 15 000 zł, podatnik może odpowiadać solidarnie z kontrahentem za jego zaległości podatkowe oraz utracić możliwości zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów.

Podatnik będzie mógł uwolnić się od sankcji jedynie wówczas, gdy w terminie 3 dni od dnia zlecenia przelewu złoży do naczelnika urzędu skarbowego stosowane zawiadomienie. Uwolnienie się od solidarnej odpowiedzialności będzie zaś możliwe w przypadku realizacji transakcji za pośrednictwem mechanizmu podzielonej płatności (MPP), o którym informowaliśmy już wcześniej na naszym blogu.

Wiążąca informacja stawkowa (WIS)

Od wejścia w życie nowej matrycy stawek VAT, o czym pisaliśmy przy okazji świątecznego wpisu na naszym blogu, planowana jest zmiana klasyfikacji towarów i usług na potrzeby VAT. Obecny system stawek oparty jest na Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług z 2008 r. Od dnia 1 kwietnia 2020 r., na potrzeby określenia stawki VAT podstawę do identyfikowania usług ma stanowić Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług z 2015 r., dotychczas stosowana dla celów statystycznych. W zakresie klasyfikacji towarów obowiązywać będzie Nomenklatura Scalona (CN).

Wprowadzenie nowych zasad klasyfikacji wiąże się z zakończeniem okresu przejściowego w zakresie Wiążącej Informacji Stawkowej (WIS). Obowiązująca od 1 listopada 2019 r. WIS to decyzja wydawana przez dyrektora krajowej informacji skarbowej, która ułatwia podatnikom stosowanie przepisów dotyczących stosowania stawek VAT dla danego towaru lub usługi. Podatnicy mogą wystąpić z wnioskiem o wydanie WIS już od 1 listopada 2019 r., przy czym WIS dotyczy stanu prawnego, który zacznie obowiązywać dopiero od 1 kwietnia 2020 r. Do czasu zakończenia okresu przejściowego podatnicy mają możliwość uzyskania informacji w zakresie obowiązujących stawek VAT w ramach wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego.

Zakończenie okresu przejściowego przyniesie z pewnością większą pewność w zakresie stosowania stawek VAT. Podatnikowi, który wystąpi o wydanie WIS będzie przysługiwała ochrona wynikająca z wydanej decyzji. WIS będzie wiązać nie tylko organy podatkowe i wnioskodawcę, ale i podmioty, które będą dokonywały dostawy towarów lub świadczyły usługi, będące przedmiotem wydanej decyzji.

Podsumowując, chociaż przewidziano wiele rozwiązań mających za zadanie ułatwienie funkcjonowania podatnikom, nie można jednak zapominać o szeregu wprowadzonych obowiązków i wiążących się z nimi sankcji. W związku z tym warto podjąć odpowiednie kroki, aby przygotować się na zmiany i jak najszybciej przeprowadzić analizę wpływu planowanych zmian na rozliczenia podatkowe.

Warto doczytać:

Mechanizm podzielonej płatności objaśnienia

Stawki VAT na wigilijnym stole – prezenty i rózgi dla podatników