Przesunięcie terminu na opracowanie dokumentacji cen transferowych oraz złożenie TPR

Zgodnie z procedowanym projektem ustawy termin na złożenie informacji o cenach transferowych (formularz TPR-C i TPR-P) oraz oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych przedłuża się:

  • do dnia 30 września 2021 r. - dla podmiotów, których termin upływa w okresie od 1 lutego 2021 r. do 30 czerwca 2021 r.
  • o 3 miesiące - dla podmiotów, których termin upływa w okresie od 1 lipca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Co to oznacza w praktyce

W praktyce dla podmiotów, których rok podatkowy skończył się z dniem 31 grudnia 2020 r., termin na złożenie oświadczenia o cenach transferowych (i sporządzenie lokalnej dokumentacji) oraz formularza TPR-C nie upłynie z końcem września br., a trzy miesiące później (tj. 31 grudnia 2021 r.).  Z kolei termin na przygotowanie dokumentacji grupowej zostanie przesunięty na koniec marca 2022 r.

Dodatkowe 3 miesiące powinny pozwolić na odpowiednie zaplanowanie prac dokumentacyjnych oraz podjęcie działań ukierunkowanych na weryfikację rynkowości rozliczeń. Mając na uwadze zakres danych prezentowanych w informacji TPR warto rozważyć jak najwcześniejsze podjęcie odpowiednich działań.

Etap legislacyjny  >>ustawa skierowana do Senatu