Obchodzony dziś Dzień Ochrony Danych Osobowych to dobra okazja, żeby przedstawić najnowsze wieści dotyczące wprowadzenia przez Unię Europejską podatku od przychodów z usług cyfrowych. Taki podatek ma bowiem dotyczyć między innymi przychodów osiąganych ze sprzedaży danych o użytkownikach internetowych portali.

W marcu 2018 r. Komisja Europejska przedstawiła projekt dyrektywy w sprawie wspólnego systemu podatku pobieranego od przychodów wynikających ze świadczenia usług cyfrowych. Nowe przepisy miały być receptą na dotychczasowe problemy związane z opodatkowaniem przedsiębiorstw cyfrowych. Zgodnie z projektem dyrektywy, trzyprocentowym podatkiem miały być objęte przychody ze sprzedaży w sieci powierzchni reklamowych, przekazywania zgromadzonych danych o użytkownikach, wygenerowanych w wyniku aktywności użytkowników na interfejsach cyfrowych oraz osiąganych przez tzw. platformy pośredniczące (sharing economy). Opodatkowaniu podlegać miały przedsiębiorstwa, których roczne skonsolidowane globalne przychody przekraczają 750 mln EUR oraz dodatkowo osiągają co najmniej 50 mln EUR rocznych przychodów z działalności cyfrowej na terytorium UE.

Pod koniec 2018 r. wydawało się, że Unia Europejska wycofa się ze swoich planów. Do wprowadzenia dyrektyw potrzebna jest bowiem jednomyślność wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej. Tymczasem niektóre państwa (w tym Francja i Niemcy), które początkowo forsowały pomysł wprowadzenia nowego rodzaju podatku, w grudniu 2018 r. dość stanowczo poinformowały o braku zgody na uchwalenie podatku cyfrowego. W miejsce podatku cyfrowego zaproponowano wprowadzenie podatku dotyczącego przychodów z działalności reklamowej.

Zwrot akcji nastąpił na początku 2019 r. Francuski minister finansów Bruno Le Maire stwierdził bowiem, że do końca marca 2019 r. możliwe jest osiągnięcie kompromisu w sprawie opodatkowania gospodarki cyfrowej. Oznacza to, że nowy podatek cyfrowy, w pierwotnym kształcie, może w niedługim czasie wejść w życie i dotyczyć rozliczeń podatkowych przedsiębiorstw cyfrowych od 1 stycznia 2019 r. Powyższe potwierdził również Pierre Moscovici – komisarz europejski ds. ekonomicznych i finansowych, podatków i ceł.

Niezależnie od powyższego, w ostatnim czasie kolejne państwa członkowskie UE poinformowały o planach wprowadzenia krajowych środków mających na celu odpowiednie opodatkowanie przedsiębiorstw cyfrowych. Do takich krajów jak Hiszpania i Włochy dołączyła Wielka Brytania (z propozycją 2% podatku od przychodów z usług cyfrowych przedsiębiorstw osiągających obrót ponad 500 mln GBP rocznie) oraz Austria (z projektem 3% podatku od przychodów z internetowych usług reklamowych). Oba rozwiązania mają wejść w życie w 2020.