Doceniamy działania mające na celu wsparcie Ukrainy i Ukraińców przybywających do Polski podjęte przez Rząd i polską administrację w ostatnich dniach. Jesteśmy dumni z powszechnego zaangażowania Polaków w niesienie pomocy osobom dotkniętym skutkami wojny w każdej możliwej formie. Nasza zdolność do szybkiego reagowania i chęć wspierania innych w skrajnie kryzysowej sytuacji jest bezprecedensowa i budzi uznanie na świecie.

Musimy jednak liczyć się z tym, że obecna sytuacja nie potrwa kilka dni czy tygodni, a fala uchodźców sięgnie kilku milionów osób. Już dziś chyba wszyscy dostrzegamy konieczność podjęcia długofalowych i skoordynowanych działań mających zapewnić długotrwale wsparcie wszystkim, którzy tego potrzebują i będą potrzebować.

Udzielanie niezbędnej pomocy i wsparcia będzie wymagało współdziałania Państwa z sektorem prywatnym, począwszy od szeregowych obywateli, poprzez sektor MŚP, aż po największe biznesy działające w Polsce.

Dlatego w naszej ocenie potrzebne są zmiany w prawie celem uregulowania kilku kwestii – zniesienia barier dla niesienia pomocy i zachęcenia Polaków oraz działających na terenie Polski firm do aktywności w ramach wspólnego interesu, jakim jest pomoc broniącej się Ukrainie oraz wsparcie jej obywateli, którzy w związku z wojną znaleźli się w Polsce.

Zebraliśmy już kilka postulatów, które skierowaliśmy do Rządu, Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Ze strony CRIDO deklarujemy, że jeżeli zapadnie polityczna decyzja o wprowadzeniu postulowanych zmian, w ciągu 24h jesteśmy gotowi przełożyć postulaty na treść konkretnych przepisów. Posiadamy już deklarację wsparcia w tym obszarze od naszych kolegów i koleżanek, którzy na co dzień zajmują się w swojej pracy kwestiami podatkowymi i prawnymi. Są bowiem takie momenty, w których na bok odkładamy myślenie o konkurowaniu i robimy pewne rzeczy wspólnie. Apel o poparcie postulatów skierowaliśmy również do organizacji biznesowych, które mogą mieć wpływ na ich wprowadzenie.

Jesteśmy otwarci na wszelkie krytyczne uwagi do przygotowanych przez nas postulatów, ale przede wszystkim prosimy wszystkich czytelników naszego bloga o zgłaszanie nam propozycji uzupełnienia listy o dodatkowe kwestie, które powinny się na niej znaleźć.

Zachęcamy również do dzielenia się postulatami, byśmy mogli trafić z nimi do właściwych osób, popierających ich wprowadzenie. Ze swojej strony dołożymy wszelkich starań, by postulowane przez nas wspólnie zmiany jak najszybciej zostały wcielone w życie.

Postulaty zmian podatkowych i prawnych

I. Niezwłoczne wprowadzenie odliczenia od podstawy opodatkowania darowizn (pieniężnych i rzeczowych) przekazanych na potrzeby związane ze: (i) wsparciem i zaspokajaniem potrzeb osób przybyłych do Polski z Ukrainy od 15 lutego w związku z tocząca się tam wojną (ii) ze wsparciem Ukrainy lub ukraińskich / polskich organizacji prowadzących działalność wspierającą wojnę obronną Ukrainy –w wysokości 200% przekazanych darowizn (ulga na kształt stosownego rozwiązania przewidzianego w przepisach anty-covidowych), w zakresie nieprzewidzianym w odrębnych przepisach.

II. Niezwłoczne zwolnienie z PIT / podatku od spadków i darowizn wszelkich świadczeń rzeczowych i pieniężnychotrzymanych w związku wsparciem i zaspokajaniem potrzeb otrzymanych przez osoby przybyłe do Polski z Ukrainy od 15 lutego w związku z tocząca się tam wojną w łącznej kwocie do 20 tysięcy na osobę rocznie.

III. Uznanie, że w okresie przejściowym (do końca roku) darowizny na cele jak wyżej dokonywane przez przedsiębiorców są traktowane jako związane z działalnością gospodarczą (brak obowiązku naliczenia VAT z tytułu przekazania z zachowaniem prawa do odliczenia). Identyczna zmiana w zakresie nieodpłatnego świadczenia usług na cele jak powyżej.

IV. Rozszerzenie tzw. „ulgi na powrót”, aby objąć nią rezydentów Ukrainy, którzy staną się polskimi rezydentami podatkowymi.

V. Wprowadzenie zasady, że wszystkie niedziele do końca maja (z wyjątkiem Wielkanocy) to niedziele handlowe.

>> Nasze postulaty zmian podatkowych i prawnych (PDF)


>> Infolinia z udziałem naszych ekspertów w kwestiach prawnych, imigracyjnych, wizowych, celnych / Гарячу лінію для консультацій щодо правових, імміграційних, візових та митних питань