W dniu 8 marca 2023 r. na stronach Ministerstwa Finansów pojawił się komunikat o wydłużeniu z trzech do jedenastu miesięcy terminu przekazania do organu podatkowego informacji o umowach zawartych z nierezydentami (ORD-U).

Wydłużenie terminu raportowania zostanie wprowadzone poprzez rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji podatkowych (z treścią rozporządzenia można zapoznać się pod tym linkiem) i dotyczy ORD-U składanych za rok podatkowy rozpoczynający się po dniu 31 grudnia 2021 r. Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. z dniem 21 marca 2023 r.

Powyższe oznacza, że termin raportowania ORD-U został ujednolicony z terminem raportowania informacji o cenach transferowych (TPR-C) za 2022 r. i dla podmiotów o roku podatkowym odpowiadającym rokowi kalendarzowemu, termin raportowania ORD-U będzie przypadał na koniec listopada 2023 r.

Jest to niewątpliwie korzystna informacja, w szczególności z uwagi na przewidzianą w przepisach możliwość skorzystania ze zwolnienia z obowiązku przekazania ORD-U przez podmioty składające informację o cenach transferowych (pod warunkiem braku realizacji transakcji z podmiotami z siedzibą w tzw. rajach podatkowych przekraczających ustawowe progi). Uwzględniony dotychczas w przepisach termin na przekazanie ORD-U (wynoszący 3 miesiące od zakończenia roku podatkowego) sprawiał, że część podatników zderzała się z trudnością w ustaleniu przed terminem raportowania, czy w praktyce możliwe jest skorzystanie ze zwolnienia z obowiązku przekazania ORD-U. Zakres obowiązków w obszarze cen transferowych uzależniony jest bowiem m.in. od wyników podatkowych kontrahentów oraz ostatecznych wartości transakcji realizowanych w roku podatkowym, a dane te, m.in. ze względu na zapowiadane wydłużenie terminu na rozliczenie CIT za 2022 r., mogą być jeszcze niedostępne dla podatników przed upływem pierwotnego, trzymiesięcznego terminu na przekazanie ORD-U.