Pomimo kształtującej się pozytywnej linii sądowej w zakresie stawek podatku od nieruchomości w branży PRS (przykładowo WSA z 15 listopada 2023 r. o sygn. III SA/Wa 1346/23 lub NSA z 22 listopada 2023 r. o sygn. III FSK 3831/21), organy podatkowe nadal zajmują negatywne stanowisko w tym zakresie. W ostatnich tygodniach pojawiło się kilka kolejnych negatywnych interpretacji wydanych przez Prezydenta m.st. Warszawy.

Przypomnijmy o co chodzi

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych przewiduje inną stawkę podatku dla budynków mieszkalnych, a inną dla budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

I właśnie o znaczenie pojęcia „zajęty na prowadzenie działalności gospodarczej” się rozchodzi, ponieważ nie zostało ono nigdzie zdefiniowane. Co więc w sytuacji, gdy spółka wynajmuje lokale mieszkalne osobom fizycznym? Czy takie lokale są zajęte na cele działalności czy też cele mieszkaniowe lokatorów? A jest o co walczyć, ponieważ maksymalna stawka komercyjna jest prawie 30-krotnie wyższa od stawki mieszkalnej.

Co stwierdził organ

W wydanych w ostatnich tygodniach interpretacjach Prezydent m.st. Warszawy po raz kolejny zajął stanowisko, zgodnie z którym „zajęcie na prowadzenie działalności gospodarczej” wcale nie wymaga fizycznego zajęcia lokalu przez przedsiębiorcę.

Zdaniem organu, do takiego właśnie zajęcia dochodzi, gdy lokale mieszkalne są wynajmowane komercyjnie przez spółkę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Bez znaczenia pozostaje fakt, że finalnie, to najemcy będą zamieszkiwać, a wiec zajmować, lokale w obiekcie. Wystarczające jest, że są one wynajmowane w ramach działalności gospodarczej.

Mamy jednak nadzieję, że kreująca się pozytywna sądowa linia orzecznicza z czasem przełoży się również na zmianę podejścia organów podatkowych.


>> Sprawdź najnowsze informacje i wydrzenia dotyczące nieruchomości #CRIDO RE Flash