Nowa matryca stawek VAT miała upraszczać i redukować obciążenia fiskalne. Od tej zasady można jednak znaleźć kilka wyjątków – w tym m.in. opodatkowanie VAT wyrobów z waty. 

Rozporządzeniem z dnia 30 czerwca 2020 r. Minister Finansów uchylił istotną część rozporządzenia w sprawie stawek obniżonych na poszczególne towary i usługi – w tym załącznik do rozporządzenia, uzupełniający katalog ustawowych preferencji stawkowych.

Nowelizacja weszła w życie z dniem 1 lipca – podatnicy nie mieli więc zbyt dużo czasu na przystosowanie się do zmian.

Większość podatników tego czasu nie potrzebowała. Nowelizacja w istotnej mierze miała charakter techniczny – uchylała bowiem postanowienia, które znalazły odzwierciedlenie w nowych załącznikach do ustawy o VAT.

Co do zasady – zastosowany zabieg legislacyjny nie skutkował w praktyce niekorzystnymi zmianami opodatkowania VAT w zakresie poszczególnych towarów i usług.

Wyjątek od zasady – wyższa stawka VAT na wyroby z waty

Od każdej zasady można znaleźć jednak wyjątek. Niestety, tak było również w przypadku uproszczania i zmniejszania obciążeń przez nową matrycę i towarzyszące jej nowelizacje.

Pozornie nieistotna, techniczna zmiana okazała się bowiem przełomowa dla wyrobów z waty.

Wraz z uchyleniem załącznika do rozporządzenia w sprawie stawek obniżonych, Minister Finansów w istocie pozbawił podatników możliwości stosowania preferencyjnej 8% stawki VAT m.in. do wybranych produktów higienicznych z waty (takich jak np. patyczki do uszu, podkłady higieniczne, płatki kosmetyczne i inne podobne wyroby).

Wykreślenie powyższych towarów z rozporządzenia w sprawie stawek obniżonych – w praktyce poskutkowało wyłączeniem preferencji w odniesieniu do przedmiotowych wyrobów, gdyż nie zostały one wskazane w nowych załącznikach do ustawy o VAT.

Kontrowersyjne terminy

Nie sposób pominąć faktu, iż zmiana stawki VAT została ogłoszona na jeden dzień przed wejściem w życie.

Tak poprowadzony proces prawodawczy może zostać uznany za kolidujący z konstytucyjnymi zasadami poprawnej legislacji wyłożonymi przez Trybunał Konstytucyjny m.in. w wyroku z 15 lutego 2005 r. sygn. K 48/04, wskazującym, że: „Pewność prawa i związana z nią zasada bezpieczeństwa prawnego – o czym już wspomniano wcześniej – ma szczególne znaczenie w prawie regulującym daniny publiczne. Przy zwiększaniu obciążeń daninowych należy zapewnić podmiotom, których to dotyczy, co najmniej miesięczny okres do racjonalnego rozporządzenia swoimi interesami”.

Pozostaje wyrazić nadzieję, iż w toku stosowania prawa organy podatkowe – identyfikując przypadki opodatkowania wyrobów z waty obniżoną stawką VAT bezpośrednio po ogłoszeniu przedmiotowych zmian – uwzględnią fakt, iż podatnicy w praktyce nie dysponowali wystarczającym czasem do dostosowania się do nich.

Jeśli zagadnienia związane z nową matrycą nadal pozostają w zakresie Państwa zainteresowań –zapraszamy na nasze webinarium, podczas którego raz jeszcze omówimy kluczowe założenia reformy stawkowej, a także przedstawimy zmiany w opodatkowaniu wybranych towarów i usług.

Webinarium odbędzie się w czwartek 13 sierpnia, o godz.  11.00, rejestracja odbywa się na stronie wydarzenia: