Jak już informowaliśmy na blogu, obecnie w Ministerstwie Rozwoju i Finansów (MRF) trwają prace w zakresie opracowania nowej matrycy obniżonych stawek VAT. Zgodnie z informacjami podawanymi przez MRF prace nad zmianami są zaawansowane, zaś sam projekt powinien zostać opublikowany już za kilka tygodni.

Główną zmianą jest odejście od Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), która obecnie decyduje o możliwości zastosowania obniżonych stawek VAT, na rzecz Nomenklatury Scalonej (CN). Należy jednak zauważyć, że Nomenklatura Scalona dotyczy jedynie towarów, a nie usług. Zatem w celu określenia usług objętych obniżonymi stawkami VAT, MFR ma, co do zasady, dwa rozwiązania:

  • pozostanie przy PKWiU,
  • wprowadzenie formy opisowej.

Z posiadanych przez nas informacji wynika, że MRF skłania się raczej ku drugiemu ze wskazanych rozwiązań. Oznacza to, że wszelkie usługi, które będą objęte obniżonymi stawkami VAT będą wskazane w formie opisowej.

Podobny zabieg legislacyjny miał miejsce w 2011 roku, kiedy to zlikwidowany został załącznik nr 4 do ustawy o VAT, który przy pomocy PKWiU wskazywał usługi zwolnione z VAT. Wówczas ustawodawca, zmuszony regulacjami unijnymi, również zdecydował się na odejście od PKWiU. Usługi znajdujące się w załączniku zostały przeniesione do art. 43 ustawy o VAT oraz zostały zdefiniowane poprzez ich opis. Przykładem takich usług były usługi finansowe.

Powyżej opisany zabieg legislacyjny wiązał się z szeregiem wątpliwości podatników, którzy lawinowo zaczęli występować z wnioskami o udzielenie interpretacji indywidualnych. Podobna sytuacja może mieć miejsce również w najbliższym czasie, po wejściu w życie planowanych zmian. Na chwilę obecną nie wiadomo bowiem czy opis usług objętych obniżonymi stawkami VAT będzie odpowiadał temu z PKWiU, czy też usługi te zostaną zdefiniowane z inny sposób.

Z pewnością posiadane przez podatników opinie interpretacyjne oraz interpretacje podatkowe, utracą moc ochronną. Na dzień dzisiejszy nie ma jeszcze informacji,  czy w zakresie usług, podatnicy również będą mogli występować o Wiążącą Informację Stawkową (tak jak będzie to miało miejsce w przypadku towarów), czy też instrumentem ochrony podatnika pozostanie interpretacja indywidualna.

Tak czy inaczej, biorąc pod uwagę doświadczenia z lat ubiegłych, można spodziewać się, że po wejściu w życie nowelizacji, wielu podatników wystąpi z odpowiednimi wnioskami do organów podatkowych w celu potwierdzenia interpretacji nowych przepisów oraz możliwości zastosowania obniżonej stawki VAT do poszczególnych usług.