21 czerwca 2024 r. odbyło się kolejne posiedzenie Rady ECOFIN [1] w sprawie zmian w systemie VAT proponowanych w ramach pakietu „VAT in the Digital Age” (ViDA), o którym pisaliśmy na naszym blogu [2].

Przedstawiciele państw członkowskich nie osiągnęli jednomyślności w zakresie rozwiązań przewidzianych dla platform cyfrowych, tym samym nie ma porozumienia w sprawie pakietu ViDA. Państwa członkowskie będą kontynuowały prace w tym zakresie pod prezydencję węgierską, która rozpoczyna się 1 lipca 2024 r.

Sprzeciw Estonii podtrzymany

W trakcie posiedzenia Estonia podtrzymała swoje stanowisko wyrażone na majowym posiedzeniu Rady ECOFIN [3]. Estonia sprzeciwia się wprowadzeniu modelu rozliczeń opartego na koncepcji „uznanego dostawcy” w przypadku platform cyfrowych. Przedstawiciele Estonii wyrazili swoje obawy w zakresie nadmiernego obciążenia fiskalnego MŚP, które musiałyby naliczać VAT od swoich usług w przypadku ich sprzedaży za pośrednictwem platform cyfrowych, czego mogłyby w określonych przypadkach nie robić w sytuacji sprzedaży bez ich pośrednictwa, a także obciążenia administracyjnego zarówno po stronie przedsiębiorców jak i administracji skarbowej.

Estonia zaproponowała kompromis dotyczący dobrowolnego modelu rozliczeń opartego na „uznanym dostawcy”, jednak propozycja ta nie została zaakceptowana. Propozycja miała na celu umożliwienie każdemu państwu członkowskiemu podjęcie decyzji, co najlepiej odpowiada jego interesom i dobrowolnym przyłączeniu się do tego modelu rozliczeń.

W ocenie Estonii zaproponowane zmiany do pakietu ViDA nie rozwiązały wszystkich zgłoszonych problemów. Estonia wyraziła obawy, że zastosowanie obciążenia przewidzianego pakietem ViDA może spowodować zakłócenie konkurencji na rynku w Estonii, a MŚP zmuszone płacić VAT w związku z działaniem na platformach cyfrowych, skłonić do świadczenia usług w inny sposób, co mogłoby potencjalnie prowadzić do tworzenia szarej strefy i utraty przejrzystości zapewnianej przez platformy cyfrowe.

Jednocześnie Estonia podkreśla znaczenie informacji, które już wpływają w ramach DAC7, co również było wynikiem wspólnych wysiłków państw członkowskich.

Podczas posiedzenia Rady ECOFIN omówiono obawy wyrażone przez Estonię dotyczące modelu „uznanego dostawcy” i potencjalnego wpływu na MŚP, ale nie osiągnięto żadnego ostatecznego porozumienia w tych kwestiach. Pozostałe państwa członkowskie popierają wspólne dążenia do osiągnięcia kompromisu i podkreślają istotność narzędzi proponowanych w ramach ViDA w zwalczaniu oszustw podatkowych i zwiększaniu wpływów budżetowych.

Mając na uwadze deklaracje państw członkowskich zmierzających do osiągnięcia porozumienia, spodziewamy się dalszych działań pod prezydencją węgierska w najbliższych tygodniach. Będziemy informować o kolejnych pracach w tym zakresie na naszym blogu.

[1] Rada do spraw gospodarczych i finansowych ECOFIN (ang. Economic and Financial Affairs Council)

[2] Głosowanie nad zmianami do pakietu ViDA już 22 listopada

[3] ViDA – nadal bez konsensusu w UE


Zobacz film: Odwrotne obciążenie w imporcie usług

Odwrotne obciążenie w imporcie usług to mechanizm, który dotyczy wielu podatników. W filmie tłumaczymy zasady działania tego mechanizmu. Zapraszamy do obejrzenia filmu.