WSA potwierdził, że usługi ubezpieczenia nie są równoznaczne z usługami gwarancji i poręczeń wskazanymi w art. 21 ustawy o CIT ani nawet nie są do siebie podobne, wobec czego spółka nie jest zobowiązana pobierać podatku u źródła z tytułu wypłat dokonywanych na rzecz ubezpieczyciela.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 lipca 2020 r., sygn. III SA/Wa 2621/19