WSA w Warszawie stwierdził, że usług ubezpieczenia nie można uznać za podobne do usług gwarancji, w związku z czym nie mieszczą się w katalogu usług podlegających opodatkowaniu podatkiem u źródła. Zdaniem sądu, gdyby intencją ustawodawcy było objęcie opodatkowaniem podatkiem u źródła usług ubezpieczenia, to dałby temu wyraz wprost wymieniając ubezpieczenie w katalogu świadczeń, zamieszczonym w ustawie o CIT (tak jak ma to miejsce w przypadku katalogu z art. 15e).

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 sierpnia, sygn. III SA/Wa 2361/19 oraz z dnia 9 września 2020 r., sygn. III SA/Wa 2457/19