Koniec marca to czas intensywnych prac towarzyszących zamykaniu roku podatkowego. Warto również pamiętać o upływającym w tym czasie terminie na złożenie powiadomienia CBC – P. Beneficjenci decyzji APA (uprzednie porozumienie cenowe) powinni zaś pamiętać o ciążącym obowiązku złożenia sprawozdania o realizacji uprzedniego porozumienia cenowego za rok 2023 (APA-C).

Dzięki uprzednim porozumieniom cenowym podatnik może uniknąć niepotrzebnych sporów z organem podatkowym w zakresie rynkowości transakcji realizowanych pomiędzy podmiotami powiązanymi i obniżyć tym samym ryzyko ewentualnych kar i sankcji, co przyczynia się do zwiększenia pewności prawnej podatnika.

Uzyskanie decyzji APA umożliwia podatnikowi skupienie się na prowadzeniu działalności gospodarczej bez obaw o ewentualne konsekwencje podatkowe w zakresie cen transferowych!

Zakres składanych informacji w ramach sprawozdania APA-C oraz termin jej złożenia określa szczegółowo decyzja APA. Natomiast jeśli termin ten nie został wskazany wprost w decyzji, to zastosowanie znajdują ogólne zasady przewidujące złożenie sprawozdania APA-C w terminie złożenia rocznego zeznania podatkowego. Oznacza, to, że podatnicy będący adresatami decyzji APA obowiązującej w 2023 roku, muszą złożyć sprawozdanie APA-C w terminie do 2 kwietnia 2024 r. (o ile treść decyzji nie określa innego terminu).

Warto być świadomym tych obowiązków i zadbać o terminowe ich wypełnienie.


Zobacz film: TPR (Informacja o cenach transferowych) za 2022

Film omawia, w jaki sposób poprawnie wypełnić Informację TPR za 2022 rok dotyczącą transakcji z podmiotami powiązanymi. Jakub Daniluk, ekspert ds. cen transferowych, dzieli się swoim obszernym doświadczeniem w przygotowywaniu i składaniu formularza TPR. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia filmu.