W ostatnich latach Polacy coraz częściej decydują się na zakup nieruchomości za granicą. Tym samym, coraz więcej podatników wnioskuje o wydanie interpretacji podatkowych w zakresie możliwości stosowania tzw. ulgi mieszkaniowej np. w sytuacji nabycia domu położonego w innym państwie.

Miesiąc temu, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (dalej: „Dyrektor KIS”) wydał pozytywną interpretację[1], w której wskazał, że wydatki na zakup nieruchomości w Hiszpanii na własne cele mieszkaniowe również mogą być uwzględnione przy rozliczeniu ulgi mieszkaniowej w podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: „PIT”).

W tym przypadku Wnioskodawczyni zwróciła się do fiskusa z pytaniem, czy zakup nieruchomości w Hiszpanii przed upływem 3 lat od sprzedaży jednego z jej mieszkań w Polsce będzie mógł korzystać ze wspomnianej ulgi. Wnioskodawczyni wskazała, że nieruchomość ta będzie służyła realizacji własnych potrzeb mieszkaniowych w okresie jesienno-zimowym (od 4 do 5 miesięcy w roku).

Ulga mieszkaniowa — czym jest?

Przypomnijmy, że sprzedaż mieszkania przed upływem 5 lat od końca roku, w którym została nabyta, wiąże się z koniecznością zapłaty PIT w wysokości 19%. Jednakże istnieją sposoby na uniknięcie tego podatku. Jednym z nich jest właśnie ulga mieszkaniowa.

Ulga mieszkaniowa ma zastosowanie, jeżeli podatnik w ciągu 3 lat (licząc od końca roku, w którym sprzedał nieruchomość) przeznaczy przychód z jego sprzedaży na inną nieruchomość wykorzystywaną przez podatnika na własne cele mieszkaniowe.

Ulga także dla zagranicznej nieruchomości wykorzystywanej przez określony czas

Ulga mieszkaniowa, choć stosunkowo często stosowana, do tej pory rzadko była przedmiotem interpretacji w przypadku nabycia nieruchomości położonej za granicą.

Interpretacja Dyrektora KIS jest więc potwierdzeniem na to, że zakup mieszkania za granicą, nawet w celu korzystania jedynie przez część roku, nie wyklucza jej stosowania. Należy jednak zwrócić uwagę, że w przypadku ulgi mieszkaniowej trzeba spełnić także inne warunki, by móc z niej skorzystać.

Podsumowanie

Interpretacja Dyrektora KIS rzuca światło na mało znane zagadnienie rozliczenia ulgi w przypadku nieruchomości położonych za granicą. Dzięki możliwości skorzystania z ulgi mieszkaniowej inwestycja ta staje się jeszcze bardziej atrakcyjna. Pamiętajmy jednak, że aby skorzystać z ulgi, musimy spełnić wszystkie jej warunki. Dlatego zawsze warto skonsultować się z doradcą podatkowym przed podjęciem decyzji o zakupie nieruchomości za granicą i rozliczeniu ulgi mieszkaniowej z tego tytułu.

[1] Pismo z dnia 10.05.2024 r., wydane przez: Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, 0115-KDIT3.4011.369.2024.1.RS.


Zobacz film: Podatek od spadków i darowizn

Podatek od spadków i darowizn często wywołuje liczne wątpliwości, a gdy pojawia się konieczność jego zapłaty lub możliwość skorzystania ze zwolnienia, zazwyczaj mamy niewiele czasu na przeanalizowanie przepisów. Zapraszamy na film.