NSA orzekł, że korekta wydatków zaliczonych jednorazowo do kosztów uzyskania przychodów, a następnie zrefundowanych kwotą dotacji powinna nastąpić dopiero w momencie otrzymania dofinansowania.

W dniu dzisiejszym NSA podjął uchwałę w składzie 7 sędziów, w której stwierdził, że wydatki jednorazowo zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, które następnie zostały zrefundowane kwotą dotacji celowej, stanowiącą przychód zwolniony z opodatkowania, powinny być wyłączone z kosztów podatkowych dopiero w momencie faktycznego otrzymania dotacji. Oznacza to, że podatnik nie ma obowiązku dokonywania korekty deklaracji wstecz, a w konsekwencji zapłaty odsetek od zaległości podatkowych. 

W uzasadnieniu ustnym NSA wskazał, że w momencie zaliczenia wydatków (następnie zrefundowanych dotacją) do kosztów uzyskania przychodów, podatnik działa zgodnie z prawem. Jego deklaracja podatkowa odzwierciedla stan rzeczywisty i nie dochodzi do żadnego błędu / naruszenia przepisów prawa. Tymczasem, to właśnie naruszenie przepisów podatkowych jest przesłanką do zastosowania sankcji w postaci odsetek od zaległości podatkowych.

Równocześnie z istoty dotacji wynika, że jest ona pomocą bezzwrotną i wolną od obciążeń publicznoprawnych. Natomiast konieczność zapłaty odsetek od zaległości podatkowych na skutek dokonanej korekty, stanowiłoby nieprzewidziane prawem unijnym obciążenie dotacji należnością publicznoprawną.

Uchwała NSA potwierdziła dotychczasową praktykę sądów administracyjnych, która ukształtowała się w odniesieniu do momentu wyłączenia z kosztów podatkowych wydatków poniesionych na zakup środka trwałego. NSA podkreślił, że nie ma podstaw do różnicowania skutków podatkowych w zależności od tego, czy wydatki, które następnie zostały zrefundowane dotacją, były pierwotnie zaliczone do KUP jednorazowo, czy też w formie odpisów amortyzacyjnych.

Dzisiejsza uchwała to niewątpliwie dobra wiadomość dla podatników, którzy już pozyskują lub zamierzają pozyskać dofinansowanie (krajowe lub unijne). Dzięki uchwale NSA, będą oni mogli w pełni korzystać m.in. ze środków dostępnych w ramach nowej unijnej perspektywy budżetowej 2014-2020 bez obawy, że po latach przyjdzie im zwrócić część dofinansowania do Skarbu Państwa w formie odsetek od zaległości podatkowych.

Z przyjemnością informujemy, że uchwała została wydana w sprawie klienta reprezentowanego przez Crido Taxand.

Źródło: Uchwała 7 sędziów NSA z dnia 14 grudnia 2015 r., sygn. II FPS 4/15.

Interesuje Cię ten temat? Skontaktuj się z autorem artykułu.