Sam fakt złożenia deklaracji VAT lub wystawienia faktury w okresie, gdy podatnik nie był aktywny nie może przesądzać o odmowie prawa do odliczenia VAT – taki wniosek płynie z najnowszego wyroku TSUE w sprawie C-69/17 Siemens Gamesa Renewable Energy Romania.

Wyrok TSUE potwierdza uniwersalną zasadę wspólnego systemu VAT, zgodnie z którą o ile wymogi materialne dające prawo do odliczenia naliczonego VAT zostały spełnione, a prawo nie jest podnoszone w sposób stanowiący oszustwo lub nadużycie, przedsiębiorca ma prawo do odliczenia podatku.

Sprawa dotyczyła rumuńskiej spółki, która w toku prowadzonej działalności spółka nabywała towary oraz usługi od podmiotów krajowych i zagranicznych mających siedziby w innych państwach UE oraz wykonywała prawo do odliczenia VAT. Spółka przez okres kilku miesięcy była uznana przez organy podatkowe za nieaktywnego podatnika, ponieważ nie dopełniła wówczas żadnego obowiązku deklaracyjnego. W toku postępowania podatkowego przeprowadzonego w Spółce kilka lat później, organy podatkowe wydały decyzję wymiarową, w której określiły Spółce zobowiązanie w VAT ze względu na to, że w okresie gdy była nieaktywna korzystała z prawa do odliczenia VAT.

Sprawa trafiła do rumuńskiego Sądu Apelacyjnego, który postanowił zwrócić się do TSUE z pytaniem prejudycjalnym w zakresie prawidłowości odmowy przyznania podatnikowi prawa do odliczenia VAT z tego powodu, że sporny podatek wynika z nabyć dokonanych w okresie, w którym numer identyfikacyjny VAT podatnika był nieaktywny.

Odpowiadając na pytanie prejudycjalne, TSUE wskazał, że chwila złożenia deklaracji VAT lub wystawienia faktury niekoniecznie ma wpływ na wymogi materialne dające prawo do odliczenia - o ile wymogi materialne dające prawo do odliczenia VAT zostały spełnione, a prawo to nie jest wykonywane w sposób oszukańczy lub stanowiący nadużycie, przedsiębiorca ma prawo do skorzystania z prawa do odliczenia podatku.

Mając na uwadze, że tylko w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca bieżącego roku Ministerstwo Finansów wykreśliło z rejestru podatników VAT 59 079 podmiotów, w wielu przypadkach z powodu np. braku odpowiedzi podatnika na wezwania organu czy braku kontaktu z podatnikiem, wskazany wyrok TSUE może mieć dla nich ma istotne znaczenie. Organy podatkowe nie powinny bowiem kwestionować prawa do odliczenia jedynie z takiego powodu, że w danym okresie podatnik nie był aktywny.

*  *  *

Źródło, wyrok TSUE: C-69/17 Siemens Gamesa Renewable Energy Romania