Ceny transferowe są z nami od lat (i my z nimi też), ale mimo to nadal stanowią wyzwanie dla wielu biznesów, zwłaszcza działających transgranicznie, działających w różnych jurysdykcjach. Istotne jest bowiem nie tylko zrozumienie globalnego obrazu – polityki cen transferowych w grupie, ale też przestrzeganie lokalnych wymogów i zwyczajowych praktyk. Wprawdzie istota cen transferowych to rynkowa wycena transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi; musi ona odzwierciedlać warunki rynkowe, zapewniając, że zyski są alokowane i opodatkowane tam, gdzie działalność gospodarcza jest prowadzona a wartość kreowana. Jednakże stosowanie zasad cen transferowych nie jest jednolite w różnych jurysdykcjach podatkowych.

Dokumentacja cen transferowych często jest postrzegana jako "zwykłe" opisanie transakcji, a może wiele namieszać, jeśli nie uwzględni lokalnej perspektywy, prawidłowo nie pokaże zaangażowania lokalnego podmiotu w danej jurysdykcji. Zakres, terminy przygotowania i formaty lokalnej dokumentacji również mogą wyglądać inaczej w poszczególnych jurysdykcjach. Wymogi formalne wahają się od konieczności złożenia dokumentacji bezpośrednio do organów podatkowych, po posiadanie dokumentacji pod ręką i jej udostępnienie na żądanie.

Zarządzanie zmianami biznesowymi jest kluczowym elementem cen transferowych. Niezbędne jest przemyślane podejście do dokumentowania zmian w biznesie i uzasadnienia sposobu, w jaki dana organizacja zajęła się takimi zmianami. Może to obejmować ekonomiczne i finansowe skutki zdarzeń naturalnych, takich jak pandemie lub klęski żywiołowe, lub innych globalnych zdarzeń, takich jak inflacja, a także lokalne lub regionalne recesje. Uchwycenie tych zmian w dokumentacji cen transferowych czy analizach porównawczych ma krytyczne znaczenie z perspektywy zarządzenia ryzykiem cen transferowych w grupie kapitałowej.

Wychodząc naprzeciw tym zawiłościom przygotowaliśmy w ramach naszej sieci firm partnerskich Taxand przewodnik po cenach transferowych – Taxand Transfer Pricing Guide 2024. Przewodnik 2024 zawiera szczegółowe informacje o regulacjach cen transferowych i praktycznym podejściu do ich stosowania z sześciu kontynentów i 40 krajów, opracowane na podstawie bogatego doświadczenia i rozległej wiedzy międzynarodowej sieci doradców Taxand. Czynnikiem wyróżniającym ten przewodnik jest specyficzny dla danego kraju wgląd w lokalne niuanse, które wpływają na zarządzanie polityką cen transferowych. Przedstawia on podstawowe zalecenia dla międzynarodowych firm do zarządzania ryzykiem cen transferowych i dostosowania ich strategii do wciąż zmieniających się globalnych standardów.

Przewodnik Taxand Transfer Pricing Guide 2024 będzie kluczowym zasobem dla każdej międzynarodowej organizacji dążącej do efektywności w zarządzaniu cenami transferowymi.

Wypełnij formularz, by pobrać przewodnik po cenach transferowych.