Po miesiącach oczekiwania 25 czerwca udało się podpisać nowelizację wprowadzającą oficjalnie pakiet Quick fixes w Polsce[1] – wiele krajów UE nie jest jeszcze na tym etapie[2].

W Polsce aktualnie jesteśmy w trakcie pierwszego raportowania VAT, w którym stosujemy nowe przepisy – informację podsumowującą VAT-UE już za czerwiec powinniśmy składać na nowym formularzu[3].

Mamy jeszcze jednak cały miesiąc, by upewnić się, że same transakcje wewnątrzunijne rozliczamy zgodnie ze znowelizowanym podejściem (szczególnie WDT i transakcje łańcuchowe) – dopiero lipcowe transakcje rozliczamy merytorycznie według nowych zasad. Na ostatnie szlify pozostała jeszcze chwila, na którą w ostatnich miesiącach niekoniecznie mieliśmy czas – warto z niej skorzystać i upewnić się, że szereg wątpliwości, które wiążą się z nowymi regulacjami został przeanalizowany, wyjaśniony i w razie potrzeby skorygowany.

Na ten moment dla podatników na pewno kluczowa jest jedna wiadomość – konsekwentnie w wydawanych interpretacjach DKIS zgadza się[4], by dostawca stosował stawkę 0% dla WDT będąc w posiadaniu dowolnie ukształtowanego zestawu dowodów (o ile spójnie potwierdza fakt wywozu towaru do UE i tożsamość nabywcy). Największe obawy, iż organy akceptować będą tylko katalog wskazany w art. 45a unijnego Rozporządzenia 282/2011 nie znajdują potwierdzenia.

WARTO DOCZYTAĆ:

 


[1] Treść nowelizacji: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200001106/T/D20201106L.pdf

[2] Zestawienie regulacji QF dla poszczególnych krajów: https://www.taxand.com/quick-fixes/

[3] Wzór VAT-UE: https://www.podatki.gov.pl/vat/e-deklaracje-vat/formularze-vat/

[4] Np. interpretacje z 10 lutego 2020 r. nr 0112-KDIL4.4012.523.2019.2.TKU, z 13 marca 2020 r. 0111-KDIB3-3.4012.8.2020.1.MK, z 14 maja 2020 r. nr 0111-KDIB3-3.4012.159.2020.1.MAZ.