Jak już wcześniej informowaliśmy, 20 września 2022 r. Ministerstwo Finansów opublikowało nową, czwartą wersję schemy do formularza TPR. W ślad za nową schemą, w dniu 29 września 2022 r. pojawił się też interaktywny PDF w nowej odsłonie.

Czy tegoroczny formularz będzie wyzwaniem? Z pewnością większa rewolucja czeka nas w przyszłym roku, ale i w tym doczekaliśmy się około 60 zmian w schemie. Duża część zmian ma techniczny charakter, dotknie więc głównie podmioty, które podjęły próbę automatyzacji procesu tworzenia formularzy. Jest jednak kilka różnic, które będą wymagały czujności ze strony wszystkich podatników. Tym bardziej, że doczekaliśmy się dwóch rozporządzeń określających obowiązki dotyczące TPR (za dwa różne okresy, tj. za 2021 r. oraz za 2022 r., na co należy zwrócić uwagę).

Poza zmianami wprowadzanymi przez TPR-C(4), obejmującymi np. dodanie nowych pól dla informacji dodatkowej czy zmiany w zakresie raportowanych danych przez mikro i małych przedsiębiorców, niezmiennie, dla podatników wyzwaniem pozostaje sposób kategoryzacji transakcji i wpisanie ich w standardowy szablon formularza. Bardzo często problematyczna jest kalkulacja i prezentacja wskaźników rentowności w celu weryfikacji zgodności z zasadą ceny rynkowej, szczególnie dla tych podmiotów, które nie prowadzą niezbędnej segmentacji wyników.

W przyszłym roku, w odniesieniu do raportowania za 2022 r., zgodnie z opublikowanym rozporządzeniem Ministra Finansów, czeka nas kolejna, tym razem bardziej znacząca przebudowa formularza. Zasadne jest więc zadbanie o archiwizację kolejnych wersji nie tylko składanych formularzy, ale także danych wewnętrznych, które są podstawą ich wypełnienia. Zawartość TPR, jak i praktyka rynkowa, zmieniają się w zasadzie co roku.

Tak jak w poprzednich latach CRIDO przygotowało zaktualizowaną wersję Compass TPR dla schemy TPR-C(4). Compass TPR to rozwiązanie, które obejmuje narzędzie wspierające wypełnienie TPR i jednocześnie konsultacje ekspertów CRIDO z obszaru cen transferowych i kontrolingu. Compass TPR pomaga w wypełnieniu i wysyłce formularza TPR, pozwalając przy tym na łatwą archiwizację danych źródłowych wykorzystanych do wypełnienia TPR. Umożliwia wykorzystanie roboczego pliku Excel zawierającego wewnętrzne komentarze do szybkiego wyeksportowania danych do formularza TPR i wysyłkę, bez konieczności przepisywania danych. W jednym z wpisów na naszym blogu opisaliśmy szerzej, w jaki sposób nasze rozwiązanie może pomóc w praktycznych problemach związane z prawidłowym merytorycznie uzupełnieniem TPR. Więcej informacji o Compass TPR można również znaleźć tutaj.