Przypominamy, że coraz mniej czasu pozostaje na przeanalizowanie i złożenie formularza TPR. Mimo istnienia interaktywnego formularza i obszernych objaśnień ze strony MF, jego wypełnienie jest czasochłonne i powinno być przemyślane.

Jak informowaliśmy w jednym z wpisów opublikowanych na naszym blogu, Ministerstwo Finansów opublikowało projekt objaśnień do formularza TPR, zawierający 36 stron pytań i odpowiedzi na zagadnienia zgłaszane przez podatników. Mimo opublikowanych odpowiedzi na nurtujące pytania wiele wskazuje na to, iż praktyczne wypełnienie formularza nadal może być trudne. Ograniczeniem może być tu sama budowa formularza – zarówno w zakresie wynikającym z ograniczeń narzuconych kształtem rozporządzenia jak i będących efektem stosowania samego formularza interaktywnego pdf.

W toku konsultacji publicznych zgłosiliśmy jako Crido, we współpracy z naszymi klientami, szereg uwag do objaśnień, aby ułatwić wypełnianie formularza, z którym wielu podatników będzie musiało zmierzyć się po raz pierwszy do końca września 2020 r. (termin to 9 miesięcy od zakończenia roku obrotowego).

Nasza dotychczasowa praktyka wynikająca ze współpracy z klientami, którzy już podjęli próbę wypełniania TPR wskazuje, że formularz może być problematyczny, a jego przeanalizowanie i wypełnienie czasochłonne. Szczególnie jest to widoczne w obszarze:

  • kalkulacji niezbędnych wskaźników (dla spółki, ale i dla transakcji),
  • klasyfikacji i odpowiedniego opisania transakcji, które nie zostały przewidziane przy projektowaniu rozporządzenia,
  • przedstawienia ewentualnych dodatkowych informacji w sekcji F (wyjaśnienia do transakcji), gdzie można (i często jest to konieczne) w sposób opisowy odnieść się do wykazywanych danych,
  • odpowiedniego wykazania transakcji wspieranych analizami zgodności,
  • wykazania metody profit split,
  • zachowania spójności z grupowaniem transakcji dla potrzeb dokumentacyjnych i prawidłowego wykazania szczegółów transakcji.

Przypominamy, że celem formularza jest typowanie podmiotów do kontroli, a jego wypełnienie niezgodnie z prawdą może wiązać się z surowymi sankcjami. Z tego względu nie należy traktować formularza TPR jako kolejnego obowiązku w zakresie raportowania. TPR to „zdjęcie” polityki cen transferowych podatnika (w przyszłości także zmian tej polityki na przestrzeni lat) i zawieranych przez niego transakcji, które należy wykazać w formie nakładającej na podatników określone ograniczenia z uwagi na konstrukcje formularza.

Wychodząc naprzeciw oczekiwań naszych klientów opracowaliśmy kompaktowe narzędzie – Easy TPR-C’rido Tool, aby ułatwić i przyspieszyć proces sporządzania formularza. Narzędzie jest zaktualizowane o najnowsze wytyczne Ministerstwa Finansów i zawiera praktyczne wskazówki wynikające z naszych doświadczeń przy wypełnianiu TPR, będzie ono także w przyszłości aktualizowane na bieżąco o najważniejsze dodatkowe wyjaśnienia oraz porady praktyczne. Easy TPR pozwala na swobodną pracę nad TPR, a następnie zapisanie wypełnionego formularza do gotowego do wysyłki pliku xml.

Wszystkich zainteresowanych tematyką zapraszamy na webinarium, które odbędzie się już 3 czerwca o godz. 11:00. Podczas webinaru zmierzymy się z formularzem, opowiemy o objaśnieniach MF i naszych spostrzeżeniach, a także odpowiemy na Państwa pytania i przedstawimy narzędzie Easy TPR. Rejestracja na wydarzenie jest możliwa na stronie wydarzenia:


WARTO DOCZYTAĆ:

TPR – pytania i odpowiedzi Ministerstwa Finansów