W ostatnim wpisie - Interaktywny formularz TPR-C(2) już dostępny - informowaliśmy o nowym formularzu interaktywnym TPR-C(2), z którym niebawem będą musieli się zmierzyć podatnicy. Kontynuując temat informacji o cenach transferowych (TPR) chcieliśmy przedstawić odpowiedzi Ministerstwa Finansów jakie ukazały się na zapytanie poselskie. Według odpowiedzi:

  1. Do przekazywania Szefowi KAS informacji o cenach transferowych zobowiązane są spółki tworzące PGK, a nie sama grupa. Tym samym każda ze spółek tworzących podatkową grupę kapitałową podlega odrębnie obowiązkowi przekazywania informacji o cenach transferowych;
  2. Podmioty powiązane realizujące transakcje krajowe z podmiotami powiązanymi, których wartość (rozpatrywana z perspektywy transakcji kontrolowanych o charakterze jednorodnym) nie przekracza progów kwotowych, nie są zobowiązane do składania informacji o cenach transferowych.

Należy przypomnieć, że do złożenia informacji TPR będą zobowiązane natomiast podmioty, które realizują transakcje przekraczające progi kwotowe, ale korzystają ze zwolnienia z obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej w terminie 9 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego na podstawie art. 11n pkt 1 ustawy o CIT (czyli ze zwolnienia dla transakcji krajowych).

Obecnie trwają prace grupy roboczej przy Forum Cen Transferowych, której zadaniem jest przygotowanie objaśnień w zakresie TPR. Będziemy Państwa informować na bieżąco.

Link do odpowiedzi na zapytanie poselskie:

https://www.podatki.gov.pl/ceny-transferowe/wyjasnienia/obowiazek-skladania-informacji-o-cenach-transferowych-tpr/