Wczoraj zostały opublikowane nowe odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w zakresie nowych obowiązków dotyczących raportowania cen transferowych (uproszczone sprawozdanie w sprawie transakcji z podmiotami powiązanymi oraz z podmiotami, które mają siedzibę w państwach i terytoriach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową – CIT-TP i PIT-TP). Wydanie drugie rozszerzone zostało o dodatkowe pytania oraz uzupełnione w zakresie pytań zawartych w wydaniu pierwszym (z czerwca 2018 r.) o zmiany wynikające ze zmodyfikowanych wzorów sprawozdań PIT-TP i CIT-TP.

Dla przypomnienia począwszy od 2017 r. podatnicy zobowiązani są do składania uproszczonego sprawozdania na formularzu CIT-TP lub PIT-TP. Termin złożenia uproszczonych sprawozdań wynosi 9 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego. Dla podatników, których rok podatkowy jest zgodny z kalendarzowym, termin ten mija 30 września br.

Podobnie 30 września br. upływa termin na złożenie oświadczenia o przygotowaniu CIT-TP.

Link do wyjaśnień na stronach MF.