Trzydziesty września bieżącego roku jest ostatnim dniem wydłużonego terminu na wypełnienie obowiązków w obszarze cen transferowych za rok podatkowy kończący się 31 grudnia 2017 r. W związku z powyższym, w dzisiejszym wpisie przedstawiamy kilka praktycznych informacji związanych ze składaniem formularza CIT – TP oraz oświadczenia o kompletności dokumentacji cen transferowych.

CIT-TP

Podatnicy, u których przychody lub koszty, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, przekroczyły w roku podatkowym kończącym się 31 grudnia 2017 r. równowartość 10.000.000 euro, i którzy sporządzają za rok 2017. dokumentację cen transferowych, zobowiązani są złożyć do dnia 30 września 2018 r. uproszczone sprawozdanie CIT – TP.

Przypomnijmy, że od dnia 6 lipca bieżącego roku obowiązuje druga wersja formularzy CIT – TP i PIT – TP. Aktualizacja miała na celu m.in. wprowadzenie rozróżnienia między podatnikiem składającym sprawozdanie, a podmiotem, którego ono dotyczy, dzięki czemu umożliwiono odrębne wykazanie transakcji / innych zdarzeń dokonywanych przez spółki tworzące PGK, jak i odrębne wykazanie informacji dotyczącej podatnika i / lub spółek niebędących osobą prawną, dla których podatnik ten został wyznaczony do przygotowania dokumentacji podatkowych.

Na początku września Ministerstwo Finansów (MF) udostępniło na witrynie e-Deklaracji interaktywne wersje zaktualizowanych formularzy CIT – TP oraz PIT - TP.

Warto dodać, że zgodnie z wyjaśnieniami MF, złożenie uproszczonego sprawozdania za rok podatkowy kończący się 31 grudnia 2017 r. w terminie przedłużonym nie będzie wiązało się z koniecznością dokonywania korekty lub aktualizacji złożonego przez podatnika rocznego zeznania podatkowego.

Oświadczenie

Podatnicy, którzy zobowiązani są do sporządzenia dokumentacji podatkowej, muszą również złożyć oświadczenie o wypełnieniu ciążącego na nich obowiązku dokumentacyjnego. Co ważne, oświadczenie to nie dotyczy informacji, o których mowa w art. 9a ust. 2d CIT (tj. nie obejmuje dokumentacji grupowej tzw. master file).

Stosowne oświadczenie należy złożyć we właściwym dla podatku dochodowego urzędzie skarbowym w terminie do końca 9 miesiąca po zakończeniu roku podatkowego. Oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji należy złożyć w formie papierowej lub wysłać do właściwego urzędu skarbowego za pośrednictwem platformy ePUAP.

MF pomocniczo przygotowało przykładowy wzór oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej - dostępne poniżej. Nie jest planowane przygotowanie wzoru oświadczenia w formie dokumentu elektronicznego. Poniżej zamieszczamy link do wzoru oświadczenia, który został przygotowany przez MF. Podatnik nie jest zobligowany do skorzystania z przedmiotowego wzoru.

> > oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji < <