Aktualnie procedowany w Sejmie Rządowy projekt Tarczy 4.0 niewątpliwie ucieszy niejednego podatnika, na którym ciążą obowiązki dokumentacyjne i sprawozdawcze w zakresie cen transferowych. Zgodnie bowiem z aktualną propozycją brzmienia art. 31z Tarczy 4.0, termin na złożenie informacji o cenach transferowych (formularz TPR-C i TPR-P) oraz oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych przedłuża się:

1)        do dnia 31 grudnia 2020 r. – w przypadku, gdy termin ten upływa w okresie od dnia 31 marca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r.;

2)        o 3 miesiące – w przypadku, gdy termin ten upływa w okresie od 1 października 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.

W praktyce (przy założeniu, że przepisy art. 31z wejdą w życie w obecnym kształcie) oznacza to, że przykładowo dla podatników, których rok podatkowy skończył się z dniem 31 grudnia 2019 r., termin na złożenie oświadczenia o cenach transferowych i formularza TPR-C nie upłynie z końcem września br., a trzy miesiące później (tj. 31 grudnia 2020 r.).

Z pewnością w tych „nadzwyczajnych” okolicznościach związanych z COVID-19 dodatkowy czas na wywiązanie się z obowiązków w zakresie cen transferowych okaże się bardzo pomocny. Samo sprostanie obowiązkom raportowym w postaci formularza TPR stanowi nie lada wyzwanie. Dodatkowo, składane pod rygorem sankcji karnych skarbowych oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji nakłada obowiązek potwierdzenia rynkowości rozliczeń w niej ujętych, stąd dodatkowe trzy miesiące pozwolą na lepsze przygotowanie się do wyzwań stawianych przez ustawodawcę.

Projekt przewiduje również przedłużenie terminu na przygotowanie / dołączenie do dokumentacji lokalnej tzw. dokumentacji grupowej (master file), w terminie do końca trzeciego miesiąca licząc od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin do złożenia oświadczenia w przypadku, gdy podatnik skorzystał z przedłużenia terminu do złożenia oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji. Oznacza to, że w przypadku podatników, którym pierwotnie termin upływał 31 grudnia 2020 r., termin na przygotowanie dokumentacji grupowej będzie przesunięty na koniec marca 2021 r., jeśli skorzystają również z przesunięcia terminu na złożenie oświadczania.

Będziemy Państwa informować o dalszych losach niniejszego projektu (na moment publikacji wpisu projekt znajdował się po II czytaniu na posiedzeniu Sejmu).

Podstawa: Rządowy projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw.


WARTO DOCZYTAĆ:

TPR – pytania i odpowiedzi Ministerstwa Finansów