Dla lubiących liczby, wzrokowców oraz żywotnie zainteresowanych tematem zawarcia uprzedniego porozumienia cenowego, przedstawiamy garść świeżych statystyk o APA z 2020 r. prosto z KAS, opublikowanych 27.01.2021 r.

18

to liczba zawartych w 2020 roku porozumień cenowych, w tym 11 jednostronnych, 7 dwustronnych. Niestety rok pandemiczny na pewno nie pomógł w przyspieszeniu procesowania wniosków, ale i tak jest to największa liczba zawartych porozumień od początku funkcjonowania tego procesu w Polsce. Trzeba tylko mieć nadzieję, że w tym roku, i latach następnych, liczba ta będzie rosła i to najlepiej w postępie geometrycznym.

50

to liczba złożonych wniosków o zawarcie APA w 2020 roku. Nie jest to już rekordowa liczba wniosków, w porównaniu do lat 2018 i 2019 (odpowiednio 98 i 192 wnioski, co wynikało głównie z wprowadzenia limitowania odliczalności podatkowej kosztów usług niematerialnych), jednak wciąż zainteresowanie porozumieniami cenowymi jest duże, a najwięcej z nich to są wciąż wnioski jednostronne (zgadując, spora część z nich może dalej dotyczyć art. 15e CIT)

98

to liczba decyzji APA wydanych w ostatnich 15 latach. Łącznie. Ale na szczęście – patrz punkt pierwszy – liczba decyzji rośnie w ostatnich latach z roku na rok. Oby tak dalej!

429

to jest chyba najciekawsza liczba – liczba prowadzonych spraw w toku, wg stanu na koniec 2020 r. Niestety z nią wiąże się jak dla mnie prosta, choć niepokojąca kalkulacja – zakładając, że każdego roku zawarte będzie 20 porozumień cenowych, ostatni (nie)cierpliwi będą na porozumienie czekać 21 lat! Ale jeśli będziemy optymistyczni i założymy począwszy od 2021 roku (zakładając 25 porozumień zawartych) liczba ta będzie wzrastać o 5 każdego roku, to ostatni (nie)cierpliwy doczeka się już porozumienia za lat 9. A może KAS nas jeszcze bardziej zaskoczy i proces przyspieszy jeszcze bardziej? I zanim okres, z którego chcemy obronić ukosztowienie podatkowe wynagrodzenia za usługi niematerialne się przeterminuje, dostaniemy APA?

12, 31, 35

to średni termin obsługi wniosków o APA (w miesiącach), odpowiednio dla porozumień jednostronnych, dwustronnych i wielostronnych. Ciekawe w świetle punktu powyższego.

 

Podsumowując naszą grę małych (wielkich) liczb, trzymajmy wszyscy kciuki za sprawną pracę zespołu KAS ds. porozumień cenowych, bądźmy cierpliwi i aktywnie współpracujmy w procesie negocjacji warunków porozumienia, co na pewno przyspieszy proces.

Załączamy też dla dociekliwych >>szczegółowe statystyki przytoczone powyżej.