Premier wyraźnie powiedział jakiś czas temu, że rząd nie wprowadzi nowych przepisów mających na celu kwestionowanie stosowania przez przedsiębiorców liniowej 19% stawki PIT. Niemniej, nie potwierdził wyraźnie, że fiskus nie rozpocznie kwestionowania rozliczeń w oparciu o już obowiązujące regulacje antyabuzywne. A nie wszyscy o nich pamiętają.

Przede wszystkim art. 5b wprost adresuje sytuację, w której dochody danej osoby nie mogą być uznawane za dochody z działalności gospodarczej. Za działalność nie uznaje się czynności, w odniesieniu do których poniższe warunki spełnione są łącznie:

  • odpowiedzialność wobec osób trzecich za ich rezultat oraz wykonywanie ponosi zlecający ich wykonanie;
  • są wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności;
  • wykonujący nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Co więcej, nawet jeżeli powyższe warunki nie są spełnione łącznie, można zastanawiać się na ile twierdzenie, iż ktoś prowadzi działalność gospodarczą jest poprawne w sytuacji, gdy obiektywnie nie ponosi ryzyka gospodarczego, czy też realnej odpowiedzialności, kluczowych przecież przy faktycznym prowadzeniu biznesu. Szczególnie w sytuacji, gdy przysługują mu tożsame prawa, jakie przysługują koleżankom siedzącym w sąsiednich biurkach, zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę.

Co więcej, wydaje się, że wielu płatników nie pamięta, iż jakiekolwiek czynności menedżerskie / zarządcze, nawet jeżeli wykonywane są w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, nie mogą być traktowane jako dochody z działalności gospodarczej. To oznacza, że:

  • Po pierwsze, do takich dochodów nie może mieć zastosowania liniowa 19% stawka PIT; opodatkowane są one progresywnie, a co więcej – oskładkowane;
  • Po drugie, takie dochody rozliczyć musi spółka, jako płatnik (podobnie do dochodów z umowy o pracę).

Finalnie, należy zwrócić uwagę na istotną wagę dokumentacji potwierdzającej wykonane usługi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Ma to szczególne znaczenie w przypadku usług niematerialnych.